DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 430 —


Stoga se ta služnost stana ne može smatrati realnom kvalifikacijom
za stećenje pravonžitaičtva, pa za to Ani i Štefaniji Š. ne pripada pravoužitničtvo,
nego cijelo pravoužitničtvo pripada J. S, kao vlastniku kuće
br. 36. U Mjesečniku p. d. priobćio: Dr. A. Goglia.


Različite vijesti.


Državni ispit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva


održan je a) u Zagrebu dne 23. i sliedećih dana, b) u Budimpešti 25,
i sliedećih dana o. ni.
Izvješće o tomu donjeti ćemo u sliedećem broju.
Skupština ugar zem. šumarskog društva održana je 26. kolovoza


t. g. u Fenjohazi uz sudjelovanje od kakovih 200 članova, te uz predsjedanje
predsjednika baruna Dezidera Banffy-a. Nakon što su bili pozdravljeni
upravo mnogobrojni zastupnici raznih društava, korporacija
i gradova, te odaslani brzojavni pozdravi, medju inim na kr. ug. ministra
poljodjelstva dra. Ignaca Daranyia, prešlo se je na dnevni red.
Iz izvješća o djelovanju društva u prošloj godini razabire se, da je
društvo imalo 859 utemeljiteljnih i 1117 redovitih, ili ukupno 1976
članova. Društvena imovina koncem godine 1908. iznosila je 9X6.611 K
75 fil. U upravljajui^´i odbor izabrani su i to za dalnje 4 godine:
Fridrik Dapsy, Ignjac pl. Daranyi, Ivan K6csy Franjo Marosi, Dragutin
Nagy, Koloman Pech, Franjo Schmidt, Otto Scholtz, Julio Scholtz i
Eugen Vadas; a za dalnje A godine Dragutin Kaan. NaJalje je sa velikim
zanimanjem saslušano predavanje kr. ugar. šumarskog nadinžinira
Franje Szabć-a o državnom šumarstvu u Feny6hazi i tamošnjoj
električnoj industrialnoj željeznici. Predloga bijaše podneseno 3, koji su
svi odpućeni upravljajućem odboru na proučenje i štavljenje predloga
u budućoj glavnoj skupštini. Q podne bio je banket, kod kojega je
predsjednik barun Banffy izrekao prvu zdravicu Njegovom Veličanstvu
kralju. Po podne razgledali su skupštinari najprije munjaru i električnu
pilanu, a zatim su se električnom industrijalnom željeznicom odvezli u
bližnje državne šume. Na 27. i 28. kolovoza preduzimani su u dvim
skupinama izleti u Avararalja i Tatranske kupke.
Najnoviji status i beriva šumarskog i lugarskog osoblja kneza
Thurn-Taxi8a. Kako je poznato, knez je Thurn-Taxis kao posjednik
vlastelinstva Želin-Giče, Ozalj, Brod na Kupi i Grobnik, jedan od najvećih
šumoposjednika u Hrvatskoj, pak stoga držimo, da će naše
šumarske drugove zanimati da doznaju, kako je plaćeno, te kakovi su
pravni odnošaji šumarskog i lugarskog osoblja, koje je namješteno na
tim ogromnim posjedima.


Riešenjem vladajućega kneza od 14. studena 1908. promjenjeni su
i poboljšani dosadanji propisi glede pravnih odnošaja i beriva kneževskih
činovnika.


Stalna beriva sastoje se iz plaće, koja se svake tri godine povećaje,
te iz stana u naravi, odnosno ako takovoga ne ima, tada u odgovarajućoj
stanarini. Ta beriva iznose: