DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 429 —
Knjižtvo.


Hrvatski Lloyd. Pod lim naslovom počeo je početkom listopada t.


g. u Zagrebu izlaziti list za promicanje općih narodno-gospodarstvenih
interesa. Izdavatelj i odgovorni urednik je član šumarskoga društva, g.
Dragutin Mocnaj, šumarnik u m. List izlazi svake subote, a pretplata
mu je za Hrvatsku i Slavoniju te Austro Ugarsku monarhiju u opće
14 K godišnje. Program toga lista je, obraćati pažnju svim granama
narodnoga gospodarstva: trgovini, obrtu, industriji, prometu i svim
poslovnim strukama bez razlike vrsti. Pratiti će gospodarstvo šumsko i
poljsko, rudarstvo, pomorstvo i zadrugarstvo. Osobitu pažnju obećaje
posvetiti pomorskoj i kopnenoj izvoznoj i uvoznoj trgovini sa osobitim
obzirom na proizvode našega poljskoga i šumskoga gospodarstva, te industrije.
Sudeći po do sada izašlim brojevima, je taj list veoma dobro
uredjivan, pak bude li tako i nadalje, to je obzirom na to, što udovoljava
jednoj faktično postojećoj potriebi, sjegurno, da će i dobro uspje_
vati, što mu i želimo.
Pitanje.


u segregiranoj vlastelinskoj šumi velikoj preko 2000 rali,
imade jedan seljak pol rali veliku livadu i na istoj pčelinjak. K toj
seljakovoj livadi ne vodi nikakav javni put, niti vlastnik pčelinjaka ne
ima gruntovno uknjiženu služnost puta ili prolaza kroz vlastelinsku
šumu. Da može doći na svoju livadu, odnosno k svomu pčelinjaku, mora
ići prosjekama u vlastelinskoj šumi.


Pita se, da li vlastelinstvo mora dotičnomu seljaku kroz svoju šumu
dozvoliti prolaz kolima po njegov med, te ako da, na temelju kojega
zakona ? Slavon. šumar.


Iz upravne prakse


Služnost stana (§. 521. o. g, z.) ne može se smatrati realnom
kvalifikacijom za stečenje krajiškog pravoužitničtva.


Odluko m gosp. ureda g. imovne obeine od 13. prosinca 1908´
br. 6523. odlučeno je, da se na kompetenciju od četvrt selišta, odpadajuću
na selištni posjed kbr. 36 u G. imadu upisati kao suvlastnici:
Josip Š. kbr. .56 u polovici i Ana udova i Stefanija Š . u polovici od
četvrt selišta.


Odluko m žup. upr odbora od 11. ožujka 1909. br. 590 potvrdjena
j e prvostepena odluka.


Riešidbo m kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 1. svibnja
1909. br. 24.640. preinačene su dolnjostepene odluke te odlučeno, da se
J Š. imade upisati u pravoužitnom katastru kao samovlastnik kompetencije
od četvrt selišta odpadajuće na selištni posjed kbr. 36 u G.


Razlozi : Dolnjostepene odluke temelje se na činjenici, da je selištni
posjed kbr. 36. obterećen sa služnosti doživotnog stanovanja u
zadnjem dielu kuće br. 36. za korist Ane i Štefanije Š.


Takova služnost, jer se ne proteže na sve dielove kuće, nije služnost
uživanja kuće (§ 5i)9. i 511. o. g. z.), nego služnost porabe kuće (§ 521.


0. g. z.); pa za to obzirom na ustanove § 508. i 511. o. g. z. sve druge
koristi, koje su sa kućom spojene, spadaju vlastniku iste.