DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

428 —


Pitaaje šumskih šteta je u Hrvatskoj i Slavoniji aktuelno,
a modi de se riešiti na svestrano zadovoljstvo samo vremenom
i samo uz djelotvornu suradnju svih na to pozvanih faktora.


IL.ISTA.;K:.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ime
novao je Gjuru Cesarić a kr. žup. šum. nadzornika II, raz. u IX čin.
razredu kod kr. županijske oblasti u Osieku, kr. župan, šumarskim nadzornikom
I. raz u VIII. ćiaovnom razredu, ostaviv ga i nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja.


Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo imenovao je Josipa Hagen a
i Stjepana Bevelaqu a kr. ugar. šumarsko-inžinirskim vježbenicima kod
kr. šumarskog ureda na Sušaku.


Umro. Pri zaključku lista doznajemo, da je na 27. listopada t. g.
nakon kratke ali teške bolesti u 51. godini života umro Slavolju b
K o z i a k, kr. žup. šumarski nadzornik I. razreda u Požegi.


Pokojnik rodio se je godine 1859. u Sidu. Šumarstvo je svršio na
opstojalom gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, a bio je njeko
kratko vrieme i izvanrednim .slušateljem c. kr. visoke škole za zemljoteštvo
u Beču. Dne 2. prosinca 1887. nastupio je službu kod brod. imov.
općine kao procjenbeni pristav, od kuda je godine 18S4. prešao k ogulinskoj
imovnoj općini kao šumski procjenitelj. U ožujku godine 1889.
imenovan je županijskim nadšumarom u Gospiću, a dekretom od 16.
siječnja 1897. kr. županijskim šumarskim nadzornikom, te ujedno premješten
u Osijek, a godine 1904. u Požegu, gdje ga je sada zatekla
smrt. — Slava mu !


70. godišnjica. — Na 18. listopada t. g. slavio je svoj 70. rodjendan
vrli, te opće poznati i štovani šumarski profesor dr. Adolf vitez
Guttenberg , koji je i mnogim nam hrvatskim šumarima, kao bivši
njihov profesor, u veoma ugodnoj uspomeni.
Dvorski savjetnik profesor dr. A. vitez Guttenberg rodio se je na


18. listopada 1839 u Taraswegu u Solnogradskoj (Salzburg). Nakon
svršenih gimnazijalnih nauka otišao je na šumarsku akademiju u Ščavnici,
te je nakon njezinog apsolviranja stupio u praktičnu službu najprije
na gospo5tiji Hradeck u sjevernoj Ugarskoj, odkuda je stupio u
državnu službu, a godine 1877. bio je za profesora pozvan na ces. kr.
visoku školu za kulture tla u Ikču, gdje do danas predaje šumskouredjajne
predmete, te gdje si je kao takav stekao upravo svjetki glas.
Profesor Guttenberg radio je mnogo i na književnom polju, a osobito
se je iztakao svojim djelom ,Die Forstbetriebseinrichtung", koje je
izdao u Beču godine 1903.


Opće obljubljenom i štovanom svečaru čestitamo najsrdačnije.