DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ U. U ZAGREBU 1. STUDENA !909. GOD. XXXIII.


5 UMAR SKTLIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na g:odinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list« K 4 u ime preplate, - »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ´/j stranice 9 K; za ´/a stranice 7 K
´/i stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Gospodarstveno razdielenje brdske šume.


Napisao Petar Manojlović šumar, pristav.


Za šume otočke imovne obdine sastavljene su gospodarstvene
oanove pred kakovih 25 godina, pak stoga se je godine
1907. imalo početi sa drugom desetgodišnjom revizijom tih
osnova. Obzirom ali na okolnost, što unutarnj e
(gospodarstveno) razdielenje šuma nije pri
prvom sastavku osnova bilo valjano provedeno, a u koliko
je i provedeno, postojalo je samo na papiru, dočim u naravi
nije nikada bilo vidljivo označeno; te nadalje s razloga, što je
obzirom na prieborni značaj šuma otočke imovne obdine, po
kr. ze.na. vladi iznimice dozvoljeno, da se one urede po načelima
i propisima odnosnih ustanova „tsaputka za sastav
gospodarskih osnova i programa«, koji je izdan
naredbom kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za unut.
poslove od 23. travnja 1903. broj 23.152., glede sastavka
gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih drvosječnih i
ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894., kojim se
uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojedih
pod osobitim javnim nadzorom, uslijed Česa moraju se i sve
procjenbene radnje provesti posve na novo, — to se faktično
obavlja glavnarevizija, odnosno sastavljaju se sasvim
nove gospodarske osnove.


Pri tomu poslovanju se u prvom redu ispostavlja, da se
mora provesti ponajprije sasvim novo unutarnje razdielenje