DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 415 —


Nekretnine imovne obdine upisane su bile u gruntovnim
listovima br. 303, 399, 402 i 403 obdine Novi Sisak, a
prigodom sastavka grunt. uložaka upisane su u grunt. uložku
br. 303. občine Novi Sisak na ime »Imovna obdina Novog
Siska«.


»Iz spisa vidi se, da su zastupstvo i odbor imovne bo-
dine redovito obavljali nadležne im poslove i da je vlada odobravala
izbore zastupstva, proračune imovne obdine, zaključne
račune, izbore šumara i t. d., dakle da je u toj imovnoj obdini
zavedena bila uprava i gospodarstvo kao i kod ostalih krajiških
imovnih obdina.


Medjutim iza kako je stupio u krijepost zakon od 25.
travnja 1894. (o uredjenju zem zajednica) izdala je kr. zem,
vlada, odjel za unutarnje poslove naredbu od 27. veljače 1899.
br. 9997 slijededeg sadržaja:


»Obzirom na propis §. 2. si. b) cit. zakona od 25. travnja
1894. koji odredjuje, — da se ustanove tog zakona ne protežu
na šume pripale krajiškim imovnim obdinama po zakonu
od 8.lipnja 1871., dok ne pripadnu provedenom diobom zajednicama
ovlaštenika, nastanjenim u području pojedine upravne
opčine ili dijela njezinih (sela, mjesta). —


argumento a contrario, proteže se cit. zakon od 25. travnja
1894 na imovnu opdinu Novi Sisak, budud su šume rečene
imovne obdine provedenom diobom zapale zajednici ovlaštenika
nastanjenih n području upravne obdine«.


Ujedno je tom naredbom odredjeno, da se ta zem. zajednica
imade urediti prema propisima cit. zakona od 25. travnja
1894.


Iz razloženog vidi se da je krajiška
imovna odina Novi Sisak g. 1899. prestala, te
da danas mjesto nje postoji zemalj. zajednica
Novi Sisak.