DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 414 —


u svrhu reda i uprave imovinom imovne ob(5ine prema duha
i ustanovama reda za obćine u c. kr. hrv. slav. vojnoj Krajini
od 8. lipnja 1871. te cit. zakona od 15. lipnja 1873.
odrediti:


»Zastupstvo imovne obćine imade se sastaviti na temelju
cit. obć. reda od 8. lipnja 1871. tako, da će analogno § 2.
i 3. tog reda imati svi oni punoljetni mužki članovi rečene
imovne obdine, — koji u šumi »Lasinja« pravo na drvlje,
pašu i šumske proizvode po zakonu od 8. lipnja 1871. imadu,


— izabrati iz svoje sredine dvanaest zastupnika. — Ovi zastupnici
izabrat će upravljajući odbor.
Za upravu i nadzor svoje šume može si imovna obćina
uz primjerenu nagradu izabrati šumara; — za vladinog
povjerenik a imovne obćine imenuje se predstojnik žup.
kot. suda u Sisku N. N.«


U smislu te naredbe konstituirana je upitna imovna
obćina.


Godine li^77. prodala je imovna obćina 1000 hrastovih
stabala za 8000 for., koja je dražba odobrena vladinom naredbom
od 30. svibnja 1877. br. 10.323.


Proračun e imovne obdine odobravala je svake godine
kr. zem. vlada.
Tako je n. pr. vladinom naredbom od 24. rujna 1878.
br. 18.600 odobren proračun za godinu 1878.
Medjutim izradjena bi za šumu »Lasinja« gospodar stven
a osnova , koja je odobrena vladinom naredbom od


24. svibnja 1885. br. 9679.
Cim je izdan Naputak A. k zakonu od 11. srpnja 1881.
(kojim se razjašnjuju odnosno preinaćuju neke ustanove zakona
od 15. lipnja 1873. o imovnim obćinama u hrv.-slav. vojnoj
Krajini) imao se je sastaviti katastar pravoužitnika
te imovne obdine.


Nu upravni je odbor tek u sjednici od 21. ožujka 1886.
zaključio, da se imade sastaviti taj katastar. Taj zaključak
odobren je vladinom naredbom od 15. svibnja 1886 br. 13.966,


— a sliedede godine je katastar konačno sastavljen.