DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 4i3 -


Glasom zapisnika mjestnog povjerenstva za
odkup šumskih dužnosti u e. kr. II, banskoj krajiškoj pukovniji
od 26. travnja 1873. ustanovljeno je, da pukovnijska
obćina imade površinu od 106.993 jutara 1088´/jO", a obćina
Novi Sisak 1129 jutara 769 j" ; pukovnijska obdina dobiva
vriednost šumsku u iznosu od 4,221.013 fr. 60 nv.. — odpada
po tom iznos od 39 fr. 4 nov. na jedno jutro ; po tom imade
obćina Novi Sisak dobiti šumsku vrijednost od 44.094 fr.
90 nov.. — Obzirom na to dobiva ta obćina šumsku površinu
od 508 jutara 10240" u reviru Lasinja.


Središnje povjerenstvo u Zagrebu providilo je taj zapisnik
klausulom od 22. siječnja 1874.. pa je cijeli elaborat predložilo
izvješćem od 23. siežnja 1874. br. 29. c. kr. glavnom (vojnom)
zapovjedništvu u Zagrebu.


Glasom zapisnika od 28. siječnja 1874. izjavili su se
zastupnici obćine Novi Sisak zadovoljni dopitanom površinom.


Naredbom c. kr. glavnog zapovjedništva kao krajiške
zem. upravne oblasti u Zagrebu od 26. lipnja 1874. br. 4424
odobrena je upitna segregacija, a naredbom istog zapovjedništva
od 3. srpnja 1874. br. 1839 odredjena je predaja revira „Lasinja
« zastupnicima imovne obćine Sisak.


U pogledu ustrojstva imovne obćine izdana je
naredba kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove od 9. prosinca 1874. br. 18772, koja medju inima
cdredjuje sliedeće:


»U smislu zakona od 15. lipnja 1873. (o imovnim
obćinama u hrv. slav. vojnoj Krajini) imala bi se po č., 5.,


6. i 7. toga zakona prije svega ustrojiti imovna obćina, t. j .
imalo bi se sastaviti zastupstvo imovne obćine,
koje će, izabrav iz svoje sredine odbor , postaviti gospo darstveni
ured u smislu §. 18. i 19. cit. zakona.
Pošto pako imovna obćina novosisačka svoje zastupstvo
po čl. 5., 6. i 7. birati ne može, niti je obzirom na svoj
maleni šumski posjed u položaju ćlankom 19. propisani
gospod. ured postaviti i uzdržavati, obnašla je kr. zem. vlada