DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~ 411 —


Postupajući ovako posve u duhu naprijed citiranoga današnjega
shvadanja o nutarnjeoa razdielenju šume, proveli smo
u našem uredjajnom razredu gospadarstveno razdielenje samim
putevima, kako se to vidi na slici i tim stvorili trajni i čvrsti
okvir našem bududem gospodarenju.


Ovo bi bili glavni vanjski radovi na razdielenju šume,
te oni odnose najviše vremena, a onda bi bili još vanjski radovi
procjene, koji su se u našem uredjajnom razredu sastojali u
polaganju pokusnih ploha od 1 rali u svima odsjecima krupnijih
sastojina, a u sitnijim sastojinama u okularnoj procjeni.


U § 11. točki 2. spomenutoga naputka odredjuje se, da
se drvna zaliha u sječivim sastojinama, koje obično dolaze do
sječe u I. do III. gospodarstvenom razdoblju, odredi pomoću pokasnih
ploha, koje da iznose 5—107o površine dotičnoga odsjeka.


U našem uredjajnom razredu položili smo u svemu 50 pokusnih
ploha. U svakom odsjeku krupnije sastojine po jednu,
u njekim po dvije, a u 5a i 10b po tri iz kojih podataka
izvadimo aritmetičke sredine i tim dobivamo konačne reprezentantiee
odnošaja u odnosnim odsjecima.


To smo činili u onim odsjecima, gdje su odnosi uslijed
veće nepravilnosti terraina nejednaki, napose po udubinama
u sastojinama boljega, apostranamairavnijim dijelovima slabijega
sklopa, a da doijemo do popriječnoga stanja, polagali smo plohe
na pojedina zastupana tipična mjesta.


Našim brojem pokusnih ploha odgovorili smo posve propisima
spomenutoga § 11. i izveli smo svakako sa dovoljnom
točnošću procjenu, tako da će bududa revezija u tom pogledu
biti zaatno olakšana.


Napomenuti nam je, da bi dobro bilo, obavljati na terainu
odmah i proračunavanje pojedinih pokusnih ploha, čim
bi se u znatnoj mjeri postizavalo vježbanje oka u procjeni sastojina,
jer kasnijim proračunavanjem u pisarni kubature pojedinih
debljinskih razreda, izgubi se posve slika odnosne
plohe u naravi, uslijed česa ne stičemo vještine procjene od
oka u najjednostavnijim slučajevima. Ovo bi naročito vrijedilo
za nas mladje radniki;.