DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 410 —


lima portali odsjeci. Dakako da nam još preostaje istraživati
kao kod obične revizije, nisu li se stanja tih odjela promijenila,
tim više, što je od sastava starih osnova proteklo mnogo
vremena.


Za bolje i sigurnije orijentiranje U izlučivanju odsjeka, naročito
ako su susjedni odsjeci slični, potrebno je, da imamo u
nacrtu točno unesenu izmjeru podijele u odjele. N. pr. dolazim
li u odsjek 4 c od raskršda puteva između odjela 4, 8 i 9,
lahko mi je okularno zaključiti na udaljenost do odsjeka i
prosuditi, da li se faktično u njemu nalazim.


Kako je u šumama od vremena sastava starih osnova do
danas, vtć nekoliko puta sječeno, razumljivo je, da se ne de
modi svagdje dielovi tih starih odjela pridržati kao odsjeci, nego
da de biti raznih promjena. Tako n. pr, odsjeci 7e i 7i bili
su prije izlučeni kao jednolične sastojine u jedan odjel, dočim
sada je u 7i sječom nastalo to stanje, da je obrast 0-5, po 1
rali ima 72 m^ bukve i 24 m^ javora, dočim u odsjeku 7e nije
bila sječa, te je obrast 0´9 a po 1 rali ima 204 m´ bukve. Izlučenje
ovih dvaju odsjeka uslijedilo je na osnovu ucrtanih sječina
iz staroga gospodarskoga nacrta, pri čemu se mora oprezno
postupati, jer ove se medje sječina u naravi i nacrtima u
dosta slučajeva nepokrivaju, čemu leži razlog u tom, što u starim
nacrtima ne bijaše vidnih stalnih taČaka, na koje bi se
izmjera sječina oslanjati mogla.


U našem uredjajnom razredu, kako se na slici vidi, služile
su nam pri unutarnjem podijelenju pojedine čistine i tudji
posjedi kao karike u vezanju puteva. Odjele dobili smo uz
svu nepravilnost terraina vedinom prilično pravilna oblika, a
prosječna im je veličina oko 150 rali, što nas u našim prilikama
može posve zadovoljavati.


Odjeli koji su vedi, vedinom su obrašteni bezvrijednom
sastojinom, kao odjeli 19, 20. i 21, dočim kod drugih opet
pojedini njihovi odsjeci tvore takove bezvrijedne komplexe,
kao n. pr. odsjeci na južnim okrajcima šume do sela, prema
Čemu su ovakovi odjeli vedi, a sve te površine tih bezvrijednih
sastojina ne dolaze u opdu porabnu osnovu i tako je prosječna
veličina upotrebljive površine pojedinih odjela znatno ispod 150 rali.