DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 409 —


smatrajući, da bi se tim mogli oštetiti njegovi interesi služnosti
u šumi, napose, da bi moglo doći do zabrane paše, te iz tih
razloga a i iz objesti pastira bude ovakovo opisivanje u šumi
uništeno za ujekoliko dana, te da se očuva, mora se ponavljati,
što daje dosta troška i nepotrebnoga poslovanja*.


Provedenim našim razdijelenjem u odjele došli smo na
svima razkršćima puteva do stalnih točaka, koje su u naravi
vidljive, čime nam je olakšana svaka buduča izmjera, naročito
odbadanje sječina, što kod starog razdijelenja nije bio slučaj.


Kada smo tako obavili unutarnje razdijelenja u odjele u
terrainu i prenijeli ga u nacrt, prelazimo na izlučivanje odsjeka.
Poznato je, kakova je svrha izlučivanja odsjeka, pa ćemo
ovdje samo iznijeti naš postupak pri tom.


Naprijed smo istaknuli, da je staro razdijelenje li odjele
izlučivalo samo jednolične sastojine, sa koga stanovišta mi danas
polazimo u izlučivanju odsjeka. Nama danas ne treba ništa
više, nego da dijelove ispresjecanih starih odjela novim našim
razdijelenjem, koliko leže od pojedinih starih odjela u našim
novim odjelima, smatramo današnjim našim odsjecima . U
starom su nacrtu n. pr. odsjeci 18e, 12b, lld, lOd, 9f
i 3d sačinjavali jedan odjel, koji nije imao nijednoga odsjeka,
jer nije bio presječen nikakovom prirodnom linijom. Danas su
ti djelovi toga jedinstvenoga staroga odjela u našim novim odje


* Glede te vidljive obilježbe u naravi držimo, da je zatesivanje stabala
ne samo radi smole, nego i radi toga, što se stabla time ozliedjuju, neahođno i za
modernoga šumara nedostojno. Sasvim je dovoljno da se na glatkoj kori n. pr.
bukve, bez svakoga priređjivanja metne oznaka sa uljenom bojom, dožim hrapava
kora da se strugačem dovoljno izgladi, a zatim metne oznaka Time će se kod četinjača
izbjeći zalievanju od smole, a stabla nede biti niti najmanje ozliedjena.
Glede same pako oznake preporučili bi, da se provede onako, kako je to učinjeno
u novije doba u šumi zem. zajednice Gračani u Zagrebskoj gori. Tu se oznake
odjela n.alaze na stablima u takovoj visini, da ih čovjek ne može niti rukom, niti
sjekirom sa tla dosegnuti. To u prvi čas zadaje malo više posla, nu ima tu prednost,
da oznake nisu izvrgnute oštedivanju, čime se priitedjuje posao i troškovi obnavljanja.


Samo pako označivanje provedeno je na taj način, da je ponajprije bielom
nije om bojom nalieea jedan četverokut, kojega stranice su velike 10—15 centimetara,
a u tomu četverokutu je sa crvenom uljenom bojom napisan dotični broj. Tim
načinom je označivanje več iz daleka veoma vidljivo, a k tomu veoma lijepo i van-
rćđno ugodno za oko. Uredništvo