DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 408 —


pređemo na izmjeru puteya, odnosno međa naših odjela, što se
obavlja obično buzolom. Za vrijeme izmjere zatesivamo odmah
i međašna stabla, na kojima ćemo pisati brojeve odjela, a da
podijela i u naravi bude vidljiva,


Kada smo snimili sve puteve, koji do sada ne bijahu u
nacrtu, onda prema podatcima izmjere nanesemo ih na papir,
naročito onakove puteve, koji su nam u šumi izgledali nejasnijega
smjera, te onda ih unesemo u naš nacrt na temelju dvijuh
stalnih točaka. Dobro je u opde u nacrt unijeti sve izmjerene
puteve, pri čemu konačno uglavimo stalno unutarnje podijelenje,
gdje demo jasnije upoznati veličinu i oblik odjela, a znatno de
nam to koristiti kod kasnijega izlučivanja odsjeka.


Mi doduše več u naravi nakon točnoga poznavanja terraina,
možemo prema upotriebljenim linijama zaključiti na oblik i veličinu
odjela, u opče na shodnost cijeloga razdijelenja, ali za
izlučivanje odsjeka dobro je, ako imamo u nacrtu vjernu sliku
podijelenja, čim smo dobili iz naravi u nacrtu nekoliko stalnih
točaka, koje prije ne imadosmo, a što je također važno i za
kasniju procjenu sastojina polaganjem pokusnih ploha.


Kada smo tako u naravi i u nacrtu riješili pitanje podiele
u odjele, obilježavamo naše linije brojevima na međašnim
stablima na obje strane, Brojeve obično mcćemo u udaljenostima
40 — 50 m i to na stabla vis a vis stoječa. Ovo je najjednostavniji
način obilježavanja na kori ili na zatesanom drvu sa
uljenom crnom bojom. To se upotrebljava kao najbrži i najjeftiniji
način, koji se kod listača daje prilično dobro provesti, dočim
kod četinjača teže, pošto se ovi brujevi napisani na zateseima
stabala, već kroz godinu dana zaliju smolom i treba ih godimice
obnavljati. Stoga bi se tome donjekle pomoglo, da se zatesci
ostave njeko vrijeme, dok se iz njih smola prilično iscjedi, pa
onda od ove očiste, oliČe bijelom bojom, te na ovom napiše broj
raeđašnoga odjela.


Nu ovo obilježavanje u šumi ima svladati rđave običaje
naroda, koji u opće sa velikim nepovjerenjem gleda ove radove