DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 400 —
Natječaj


za podieljenje podpore iz Kdrdškenyeve pripomoćne zaklade — raspisan
je u smislu društvenih pravila do konca mjeseca studena t. g. Pobliže
vidi u priležećem Lugarskom Viestniku.


Zamolba.


u svrhu sastavka šematizma za „Hrvatski šumarsko-lovački kalen-|
dar za g. 1910." učtivo umoljavam p. n. gg. sudrugove, da budu tako 1
Ijubezni, te mi čim prije izvole priposlati popis područnog svog šumar-jskog, lugarskog i lovačkog osoblja. 2


U Zagrebu, mjeseca rujna 1909. \


Andrija Borošić, 1
kr. zem. šumar, nadzornik. I


SADRŽAJ. strana


Skrižaljka prihoda i prirasta za hrastove visoke šume od
prof. Dr. G. Wimmenauer-a. Priredio : Dr. Gjuro Nenadić 361—380
Obračun o novčanoj vriednosti redovitih i vanrednih prihoda
iz šuma zemljištnih zajednica. Piše Gj. Gesarić. (Svršetak) 380—386
Listak: Osobne viesti: Umro 387
Zakoni i naredbe: Sastavak nacrta za novogradnje i


znatnije adaptacije na zgradama imovnih obćina . 387
Iz upravne prakse 387—889
Različite viesti; Nova industrija u Slavoniji — Nove


motke za iskolčivanje. — Šumarska škola i s njom
spojeni Lugarski tečaj u Sarajevu. — Bosanskohercegovački
sakor i šumarstvo. — Krtica kao
dobar prorok vremena. — Ogromna hidroelektrična
centrala u Hrv. Primorju. — Geologijsko povjerenstvo
za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. —
Sjednica povjerenstva za upravu „Zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji". — Novo dioničko družtvo za


trgovinu drva 389—393
Trgovina sa drvom .^93—395
Oglasi dražba stabala 396—399
Natječaji 399—400
Zamolba 400


Uredjuje kr. šum. nadzornik .4nte Kern. Tiskara C. Albreeht (Maravie i Deeak),