DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1909 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 386 —


Uzmimo, da je xa njeke šume obračun i sastavljen, ali
taj prileži spisu Bog zna koje godine i pod kojim brojem, a
tim teže ga je naći, ako šumarski tehničar, — koji ga je sa8tivljao,
više u istom kotaru ne službuje.


Nasljednik njegov, koji bude pozvan da sastavi obračun,
ne če prigodom ponovnoga sabiranja potrebnih podataka, dođi
do sasvim istih rezultata kao što su oni, koje je izračunao
njegov predsastnik, iz čega sliedi, da se ni obračun slagati ne će.


Da se tomu doskoči i da se ta praznina izpuni, ja bih
predložio, da kr. zemaljska vlada izda odredbu, po kojoj bi se
za sve zem. zajednice, koje posjeduju šumske glavnice, sastavili
obračuni o redovitom i vanrednom prihodu po šumarskom
tehničaru, te nakon što su po zemaljskoj vladi izpitani. povrate
kotai´skim oblastima, koje bi ih imale unieti u zabilježnicu
»Popis šumskih glavnica područnih obćina i zemljistnih zajednica
«, koja je propisana voditi po § 20. provedbene naredbe
bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 15. srpnja
1895. br. 35.633 k zakonu od 22. siečnja 1894., kojim se
uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji.


U tu zabilježnicu imali bi se umetnuti njekoji stupci, da
bi se odmah iz nje uviditi moglo, kolika je bila glavnica zem.
zajednice, odkada datira, koji se dio imade smatrati nepotrošivom
šumskom glavnicom t. j . koji je potreban za uspostavu
prijašnjeg prihoda u šumi i za trajno namirenje poreza.


Nadalje imao bi se iz te zabilježnice viditi iznos izvanrednog
i redovitog prihoda, godina, kada bi do uživanja došao i
u kojoj visini, kao i godina do koje je izcrpljen. Sam obračun
bi imao priležati zabilježnici. Gdje obračuni već postoje, to bi
se imali ti revidirati na današnje stanje prije, nego li se u
zabilježnicu unesu.


Uvedenjem toga skratilo bi se uredovanje, obračuni bi
bolje svrsi odgovarali, đočim šumarski tehničar bi uvjek na čistom
bio uvidom u njega, ima li zem. zajednica prištednje ili prehvata
i u kojem iznosu?


Toliko za ovaj puta. Gj. Cesarić.