DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 353 —


Kotarska šumarija ogulinske imovne obćine, iz čijega područja
tpotiću zapljieiijeni šumski proizvodi, imati će sa prijavnicom dalje propisno
postupati a susjednoj šumariji otočke imovne općine, u području
koje se zaplienjeni proizvodi nalaze, imati će svojedobno priobćiti, da li
te predmete ima dražbovati, te uz koju iskličnu cienu, ili s njima inako


postupati


U slučaju, da se imaju dražbovati, imati će dotična šumarija otočke
imovne općine, kojoj je medjutim njezin lugar izvjestio, da mu je predan
nadzor nad zaplienjenim proizvodima, dražbovati te proizvode prigodom
redovne dražbe inog u njezinom području zaplienjenog materijala, te
sastaviti posebni dražbeni zapisnik, koji ima unesti pod nastalim rednim
brojem u svoj obći dražbeni zapisnik.


Potonji lugar otočke imovne obćine, koji je primio pod nadzor
zaplienjeni materijal, te izvadak prijave već prije unio u svoju službenu
knjigu, imati će na dan dražbe u toj knjizi zabilježiti komu i uz koju
cienu su odnosni proizvodi prodani, te podjedno podpisati i dražbeni
zapisnik. Polučeni utržak imati će spomenuta šumarija dnevnički provesti
i sa položnicom poslati neposredno gospodarstvenom uredu ogulinske
imovne obćine na odobrenje.


Istodobno imati će ta šumarija o tom obavjestiti i kotarsku šumariju
ogulinske imovne obćine, od koje joj je stigla prijava.
Ako ponuda na prvoj dražbi nebi dostigla iskličnu cienu, tad će
se materijal imati ponovno dražbovati.


Ne poluči li se niti onda izklična ciena, imati će dražbu provadjajuća
šumarija gospodarstvenom uredu ogulinske imovne općine, priposlati
dražbeni zapisnik sa odnosnim razpravnim spisima uz priobćenje
razloga, skojih se bolja ponuda polučiti nije mogla, u svrhu, da gospodarstveni
ured uzmogne izhoditi odobrenje dražbenog čina izpod izklične
ciene od kr. zemaljske vlade (§. 94. naputka G od godine 1881/


Gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine imati će o odobrenju
dražbe obavjestiti koli onu šumariju otočke imovne obćine, koja je dražbu
provela, toli i dotičnu svoju šumariju, a prvo spomenuta šumarija imati
će nakon toga prodane proizvode certificirati i izdati izvornicu.


Eventualni višak pronadjen kod certifikacije, imati će obračunati,
ubrati i odaslati šumarija otočke imovne obćine, koja je dražbu provela,
svom nadležnom gospodarstvenom uredu.


Analogno imati će se postupati u onim slučajevima, kada lugar
otočke imovne obćine u području ogulinske imovne obćine bude zaplienio
šumske proizvode, koji potiču iz šuma otočke imovne obćine.


Sto se tomu gospodarstvenomu uredu povratkom pod privitih priloga
priobćuje time, da je ova naredba u prepisu dostavljena gospodarstvenom
uredu otočke imovne obćine.


Ta naredba je podjedno znanje i ravnanje radi dostavljena i gospodarstvenom
uredu otočke imovne obćine, a izdana je pako radi
prištednje vremena, a i obično nerazmjerni troškova, koji su bili spojeni
sa putovanjem šumara iz čijega područja su zaplienjeni predmeti poticali,
u područje druge imovne općine u svrhu provedbe dražbe. Akoprem
se ta naredba ne tiče ostalih imovnih obćina, to ju ovdje donašamo´
s toga, što takovih slučajeva može biti i kod drugih imovnih obćina, te
uslied toga mogu i one biti ponukane na slični, postupak.