DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 73     <-- 73 -->        PDF

~ 352 —


je 251 hrast iz šume z. z. Bor o j e vci uz iskličnu cienu od 4000 K;
nadalje 1441 hrast iz šume z. z. Maj ar uz iskličnu cienu od 60.000Ki
zatim 3737 hrastova iz šuine z. z. Lev. varoš uz iskličnu cienu bd
15 000 K., nadalje 1179 bukava iz šume z. z. JPaučje uz iskličnu
cienu od 11.089 K 34 fil.; te konačno 1028 hrastova iz šume z. z. Trna
v a, uz iskličnu cienu od 40.250 K.


Dalnje dražbe osim onih, koje su u ovom listu oglašene posebnim
oglasima, odredjene su sliedeće:


a) Kod šumarije Irenova c vlastelinstva Kutjevo prodavati će se
na 3. rujna t. g. 1225 hrastova i 37 886 bukava. Uvjefi dražbe mogu
se doznati u uredu trgovačko-obrtne komore u Zagrebu.


b) Kod kr. kotar, oblasti u Slatin i prodavati će se na 3. rujna


t. g. 438 hrastova sa posjeda z. z. Macut e uz iskličnu cienu od
9.636 K.; zatim 117 hrastova sa posjeda z z. Bazje dol. uz iskličnu
cienu od 3800 K, te 47 hrastova sa posjeda z. z Suhomlaka uz
iskličnu cienu od 804 K 52 fil.
c) Kod uprave vlastelinstva Mir. grofa Kulmera u Šestinam a
prodavati će se na 15. rujna t. g. 9705 bukava sa 14.067 m» gradje i
1J705 prostor, ogrieva; zatim 1696 jelovih stabala sa 1.442 m´ gradje i
400 prostm. ogrieva, nadalje 310 javora sa 381 m´ gradje i 150 prostm.
ogrieva, te napokon 141 briestovo stablo sa 207 m´gradje i 200 prostm.
ogrieva.


d) Kod gosdodarstvenog ureda otočke imovne obćine u
Otočcu prodavati će se na 15. rujna t. g. 6900 jelovih i omorikovih
stabala u šumskom predjelu ,Kriva draga" sreza Bačinovca, procjenjenih
na 16.416 m´ gradje, uz iskličnu cienu od 1( 5.390 K 72 fil., ili 6 K
42 fil. po 1 m´.


Iz upravne prakse


Zamjenićko podupiranje imovnih obćina kod dražbovanja zapijenjenih
šumskih proizvoda.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutar, poslove izdala
je 18 lipnja t. g. pod brojem 63.052 ex 1908., na gospodarstveni ured
ogulinske imovne obćine u Ogulinu slijedeću naredbu :


Riešavajući izvješće od 3. studenoga 1908. broj 2248, vidjeno pod
brojem 796 zvp. glede postupka, kojega je gospodarstveni ured u sporazumku
sa gospodarstvenim uredom otočke imovne obćine ustanovio
za provedbu dražbe onakovih šumskih proizvoda, koji potiču iz šuma
ogulinske imovne obćine, a zaplienjeni su u području otočke imovne
obćine ili obratno, odredjuje se sliedeće :


Kada srieski lugar ogulinske imovne obćine tragom progoni i dostigne
kriomčareni šumski proizvod na teritoriju otočke imovne obćine,
biti će dužan takav proizvod zaplieniti, svojim kvarnim čekićem propisno
pretući, na sjegurno mjesto pohraniti i radi dalnjega nadzora
zajedno sa izvađkom prijavnice predati onom lugaru otočke imovne obćine,
u čijem području je zapljena usliedila. Svojoj pako nadležnoj
šumariji imati će predložiti propisnu prijavnicu, a u popratnom izvješću
podjedno naznačiti ime onoga susjednog lugara otočke imovne obćine,
kojemu je povjerio daljni nadzor nad zaplienjenim proizvodima.