DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 360 —


uzorima, ali će stvar za cijelo doskora tako dozreti, te će moći ugledati
sTJetlo samostalnfi hrvatska službena pragmatika. — Spomenuta«
knjižica, koja ´. se može dobiti u svim zagrebačkim knjižarama, zanimiva
je i za ne´inovnike, a stoji 30 filira. Naručbe izvanaprim
a uprav a .Udruge javnih činovnika" Zagreb, Gundulićeva
ulica 8.


UjyMAPCKM MACHMK, koji izlazi u Beogradu primili smo 3. i 4.
te 5., 6. i 7 broj sa sliedećim sadržajem i to: Broj 3—4. Popaša u šumama
(nastavak) od J, A. Markovića. K^paonik od Dr. Milivoja S. Vasića.
Privredni plan (nastavak) od dr. (^ St Jovanovića. Potreba izmene
zakona o šumama (nastavak) od J. Bukovala. Može li šumarstvo naprer
dovati ondje, gdje su šume opterećene šumskim služnostima od M. Jovanovića.
0 pravnoj zaštiti šuma u Srbiji. Parazitne i saprafitne gljive,
koje razoravaju drvo i prouzrokuju raspadanje i truljenje kod lišćara ušumi
i na stovarištima — drvarama od dr. Gj. St. I. Zakon o trošarini
na gradju od Jev. Vrh „Planine stare" pjesma od J. Simonovića.-
Bilješke. — Nove knjige. — Zapisnici o društvenim sjednicama i sborovima.
— Potvrda uplate prinosa.


Broja 5. Popaša u šumama (svršetak) od J. A. Markovića. Kopaonik
(svršetak) od dr. M. S. Vasića. O pravnoj zaštiti šuma u Srbiji
(nastavak) od S. M. Marinkovića. Potreba izmene zakona o šumama
(nastavak) od Jov. Bukovala. Tara — Crni vrh u eksploataciji beogradske
prometne banke. — Bilješke. — Službena kretanja (imenovanja,
premještaji i t. d.). — Književni pregled.


Broj 6. i 7. O pravnoj zaštiti šuma u Srbiji (nastavak) od S. M.
Marinkovića. Potreba izmene zakona o šumama (nastavak) od J. Bukovala.
Privredni plan (nastavak) od %. Gj, St. Jovanovića. 0 impreg-i
naciji pragova i gradje u zavodu čičevaiskom od M. P. Ćirkovića. Istorijski
pregled nauke o saznanju vrednosti šuma od 2. Čajkanoviea. —
Listak. — Bilješke. — Književni pregled.


0rPAHM4EH>E UIVMA y CPBMjM, od dr. Milivoja S. Vasića. Beograd
god. 1909.


Prodaja drva.


u trgovini s drvom u Hrvatskoj i Slavoniji, naročito u hrastovini.
vlada još uvjek podpuna stagnacija, te na žalost na ime izgleda da bi
u skorom vremenu u tom pogledu nastala poboljšica.


Izuzam njekoje manje dražbe hrastovih stabala iz šuma njekih zem.
zajednica, kojih rezultati nam nisu, poznati, bijahu do sada samo dva
veća objekta iznesena na dražbu, nu bez uspjeha, i to:


a) za dne 21. srpnja t. g. raspisana dražba na 7806 hrastovih
stabala u šumi „Kotar" grada Petrinje, procjenjenih na 790.910 K; i,


b) za dne 12. srpnja t. g. po križevačkoj imovnoj obćini raspisana
dražba na 11,22 hrastova stabla u šumskom predjelu Lešće, procjenjenih
na 134.299 K. i na 479 hrastovih stabala u šum. predjelu Glogovnica,.
procjenjenih na 75 298 K.


Za te dražbe nije dapače niti jsedna ponuda stigla.
Uspješne bijahu sliedeće kod Tcr. šumarskog ravnateljstva u Zagn
bu obdržavane dražbe: