DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 349 —


Šumarsko i gospodarsko fcnjištvo.
Voćarstvo. Po najboljim vrelima i vlastitom iskustvu sastavio
SI van pl Radić, profesor u kr: višem gospodarskom učilištu u Križevcima.
Drugo popravljeno, povećano i nadopunjeno izdanje sa 354
slike. Križevci. Tisak i naklada Gust. Neuberga. Cijena knjige mekano
vezana K 4-—, tvrdo u cijelo platno K 5"—, poštarina 40 fil. po komadu
kod unapried dozaačenja. — Naručbe prima nakladna knjižara


Gust. Neuberg u Križevcima. ´
Prvo izdanje ovoga diela izašlo je prije 10 godina, pak kako je
ono kao prva naša oveća i pođpuda´ voćarska knjiga s ushitom bila
primljena prije 10 godina, tako će´iju i sada, kada je nadopunjena i
povećana srdačno pozdraviti zanimani krugovi.


Da je to djelo dobro i potrebno i da se je njime ispunila jedna


duboko osjećana praznina, najboljim je dokazom to, što je prvo izdanje


rasprodano.


Drugo izdanje daleko nadmašuje pr^o, jer su mnogi odsjeci na


novo umetnuti, a stari presadjeći i prema današnjem stanju voćarstva


nadopunjeni. Mnogobrojne slike su veoma liepe, pak u velike olakša


vaju razumjevanje štiva.


Svakomu, koji se sa voćarstvom bavi, a takovih će biti i medju


šumarima, osobito onima kod imovnih obćina, koji imaju stan, a prema


tomu i vrtove u naravi, preporučamo ovo djelo najtoplije.


Gospodarska Smotra. Primili smo prvi svezak rečene smotre,


koju izdaje profesorski sbor kr. višeg gospodarskog učilišta u Kri


ževcima. Tom smotrom želi spomenuti sbor da doskoči u nas davno


osjeeanom nedostatku mjesečnika,, u kojemu bi se pribirali znanstveni


radovi demaćih gospodarskih stručnjaka, pratio razvitak hrvatske i strane


gospodarske literature, prikazivala »stečevina gospodarske tehnike i tas


pravljala u obće sva pitanja, što ih iznose s jedne strane savremeno


svjetsko gospodarsko napredovanja, a s druge strane naše osobite prilike.


Gospod a rskasmotr a izlazi početkom svakoga mjeseca
na .^2 strane velike osmine, a cijena joj je na godinu dana 6 K, a na
pol i četvrt godine razmjerno t. j . 3 K, odnosno 1-.50 K.


I. svezak ima sliedeći sadržaj. Vladimir Njegovan: O
bilinskim fosfatidima i o njihovom biološkom znamenovanju. Dr. Lju devi
t Prohaska : Teorija i praksa o prednosti držanja većih ili
manjih domaćih životinja. Miluti n Urbani : 0 ekstraktnom
ostatku hrvatskih vina. Đr. Ferd o Kern : Pokusi zaštitnog ciep-
Ijenja goveda proti tuberkolozi. — Listak. Književnost
Činovnička pragmatika. Potporom „Udruge javnih činovnika kraljevine
Hrvatske i Slavonije" izašla je ovih dana knjižica pod naslovoiu
.„Osnova činovničke pragmatike, kako ju predlaže austrijsko einovništvo".
Knjižici je svrha, da hrvatsko činovništvo pobliže upozna
s pokretom kolega u Austriji u pogledu službene pragmatike, ne bi
li i kod nas što prije došlo do ostvarenja toga danas općenitoga činovničkoga
zahtjeva. Za širu javnost, koja s potpunim simpatijama prati
akciju hrvatskoga činovništva oko,:,unapredjenja vlastitih probitaka, i
ova je edicija dokazom, da je ta akcija živa i da će uroditi dobrim pio
dovima. Za sada hrvatsko činovništvo mora još posizati za stranim