DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 329 —


2em. zaj. postupati imalo. Pošto je zem. zaj. načinila prehvat
ved i na izvanrednom prihodu (78.049*49 — 54.600)
= 23.449 K 49 fil., to je jasno da se niti iznos od 1200 K.
na koji glasi izžriebana obveznica, medju ovlaštenike zem. zaj.


N. razdieliti ne može. (Svršit de se).
I_.ISTA.K:-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske Slavonije i Dalmacije imenovao
je: Dušana Ostoića šumar, pristava petrovaradinske imovne
obćine; Vladimir a Odžić a šumar, pristava gjurgjevačke imovne
obćine; Živan a Simonović a šumar, pristava petrovaradinske
imovne obćine ;te Dušana Zeca i Petra Vlatkovića šumarske
pristave 2. banske imovne obćine, kotarskim šumarima u X.
činovnom razredu.


Umirovljen je Antun Navara kr. kotarski šumar I. raz. kod
kr. kotarske oblasti u Virovitici.


Premještenja. Kr. ug. ministar poljodjelstva obnašao je u interesu
službe premjestiti: kr. šumarskog nadinžinira Franju Barkoczai a iz
Kosinja u Županju; kr. šumarske inžinire Virgila Boeriu iz Gospića u
Krasno i Avla Melcsiczky-a iz Krasna u Sv. Rok; kr. šumsko-inžinirske
pristave Mihajla Vassanyi a iz Brloga na Sušak, Iliju Stojanovića iz
Udbine u Gospić, Miliajla Fnke-a iz Zagreba u Kosinj, te Šandora Horvatha
iz Sv. Roka u Zagreb; napokon kr. šuraarsko-inžinirskog kandidata
Todora Budisavljevića iz Sušaka na Udbinu.


Umro. Na 28. srpnja t. g u 3 sata u jutro umro je naglom smrću
od srčane kapi Mark o Arčeni n umirovljeni kotarski šumar otočke
imovne obćine.


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 9. svibnja 1909. u „Šumarskom domu" u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora.


Psisutni: Predsjednik! Marko grof B o m b e 11 e s. I. Podpredsjednik
: Robert Fischbach. II. Podpredsjednik: Josip Havas. Tajnik:
Andrija B o r o š i ć. Blagajnik : Ljudevit Szentgy6rgyi. Odbornici:
Marino de Bona, Vilim Dojković, Ante Kern, Ivan Kolar, Dragutin
L a s m a n, Mile M a s 1 e k, Ivan P a r t a š i August R u ž i č k a,
dočim su se ostali odbornici ispričali.


Predsjednik Marko grof B o m b e 11 e s otvara sjednicu pozdravljajući
srdačno prisutne odbornike, te prije nego li prelazi na dnevni red,
priobćuje žalostnu viest, da su u razdoblju prošle sjednice obdržavane


25