DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 272 —


Šumarska (lugarska) škola u Sarajevu. Na toj školi, kojoj je svrha
odgojivanje šumskog osoblja za čuvan ješuma i šumsko-tehničku
pomoćnu službu u Bosni i Hercegovini, te koja bi se stoga po
našoj terminologiji, morala zvati lugarska škola*, otvara se 1 listopada
1909. novi redovni tečaj. Nastava će trajati kroz 3 tečaja t. j .
jednu i po godinu, računajući od dana otvorenja tečaja.


Glasom nbjave zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 1. lipnja


t. g broj 95 92 /I. — F/a jesu uvjeti za primanje u tu školu sliedeći :
1 Doba od najmanje 16 godina. 2. Podpuna tjelesna sposobnost za
šumarsku službu u planinama, o čem će odlučivati povjerenstvo, koje
će naimenovati zemaljska vlada. 3 Svjedočba, da je molitelj sa dobrim
uspjehom svršio 4 razreda niže gimnazije ili realke, ili da je s uspjehom
absolvirao gradjansku školu, ili koju od tamozemnih trgovačkih škola.
Molitelji, koji gore navedenu izobra/^bu ne posjeduju, mogu biti primljeni
u tu školu samo onda, ako polože sa dobrim uspjehom prijamni
ispit. 4. Dokaz, da su bosansko-hercegovački, ili austrijski, ili ugarski
prinadležnici. 5. Svjedočba moralnosti i dobroga vladanja kod onih
molitelja, koji ne prelaze neposredno iz gore navedenih škola u šumarsku
školu. 6. Dokaz, da ne manjkaju sredstva za izdržavanje kroz cielo
vrieme trajanja nauka u toj školi. Broj učenika je ograničen, te će ga
zemaljska vlada prema potrebi odredjivati. Dotične molbenice valja
podnieti najdalje do 1. kolovoza o. g. zemaljskoj vladi u Sarajevu.
Obća XI. skupština ruskih šumara obdržavati će se ove godine u
Tuli od 1.—10. kolovoza uz osobito obširni program. Za razpravljanj^
odredjeno je 19 raznih temata, medju kojima se na hrast odnosi sliedeć.b
pet točaka:


1. Prispodabljajuća karakteristika ruskih hrastovih šuma.
4. Hrastovina na tuzemnim (naime ruskim) tržištima, te za expori.
5. Naravno i umjetno pomladjivanje hrasta u ošumljenom dieiu
ruske stepe.
6. Prelazno poljsko gospodarenje kod pomladjivanja hrasta.
8. Razni način uzgoja i njege hrastovih sastojina nakon čiste sječe
u ošumljenom dielu stepe.
Iz navedenoga vidi se, da i ruski šumari posvećuju hrastu osobitu
pažnju, te da ih glede hrastovih šuma zanimaju u glavnom ista pitanja
koja zanimaju šumare u Hrvatskoj i Slavoniji.


Osim izvanredno velikoga broja raspravnih predmeta, upada o o i
i iznadjuje dugo trajanje skupštine — naime 10 dana.


Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije
Umjesto vienca na odar pokojnog vladinog gospodarskog pristava Nikoii
Guthner a darovaU su za mirovinski fond »Društva gospodarsih i šumtii
skih činovnika Hrvatske i Slavonije": banski savjetnik Dr. Milorad vileCuculić-
Bitorajski i sveučilištni profesor Dr. 0. Frangeš po 10 ; vlad
povjerenik za vinogradarstvo i voćarstvo Milan Hržić, ravnatelj vin
gradarske i voćarske škole K. pl. Hreljanović po 5 K ; vladin povjeren


* Naziv šumarska škola uzet je po onom u Austriji i u Njemačkoj, gdje čuvari
šuma t. j . po našem lugari, nazivaju Forster , a to doslovno na hrvatski
prevedeno znači šumar , dodm se za šumare rabe naslovi Oberforster (nađšum; r
i For8tverwalter (šumarski upravitelj).