DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 271 —


pristupninu , koju je prema §-u 7. odobrenog pravilnika obzirom na
obseg svog ovlašteničkoga prava dužan platiti.


U. M. p. d. priopćio Fr. Haladi
Prinos tumačenju § 24. šum. zakona u pogledu nadležnosti političkih


oblasti, N. tvornica tanina kupila je glasom kupoprodajnog ugovora od


25. rujna 1905. od vlastelinstva V. stanovite šumske sastojine. Kod
izvoza posječenog drva pokazalo se je, da na jednom dielu zemljišta
upitnog vlastelinstva ne ima puta, kojim bi se moglo dovažati drvo iz
mjesta proi´.vodnje do postojećih jur javnih puteva. Stoga obratila se
je rečena tvornica na kr kot oblast u P. molbom za dozvolu u smislu
§ 24. š. z , da može izvesti kupljeno drvo preko zemljišta vlastelinstva.
K r. kot. oblast P. odredila je odlukom od 16. studenoga 1907.
br. 14 357 za razpravu stvari očevid na licu mjesta uz sudjelovanje
šum. vještaka.


Povodom prigovora vlastelinstva V. ukinula je kr. županijsk a
oblas t u P. odlukom od 31. siečnja 190S. br. 762. cio postupak kr.
kot. oblasti kao nenadležno proveden, te stranke odputila na put gradjanske
parnice s razloga, jer se tuj radi o privatnom-pravnom prieporu
izmedju spomenute tvornice i vlastelinstva V., koji su priepor pozvane
sudbene oblasti da riešavaju Glasom bo točke V. spomenutog ugovora
pridržale su si stranke pravo uredjenja izvoznih šumskih puteva na
teritoriju vlastelinstva u medjusobnom sporazumku.


K r. h rv.-sl a v.-dal m. zem. vlada odjel za unutarnje
poslov e naredbom od 28. travnja 1908. br. 18.547 ukinula je odluku
kr. žup. oblasti iz sliedećih razloga:


U nazočnom slučaju imade se naime u prvom redu, bez obzira
na okolnosti iztaknute u odluci kr. žup. oblasti, ustanoviti i odlučiti, da
li je za izvoz upitnih šum. proizvoda iz drvosjeka, u svrhu daljne
njihove odpreme neodklonivo n u ž d n o pravljenje privremenih izvoznih
puteva kroz odnosnu šumu; te u jestnom slučaju, u koliko i uz koje
uvjete se može to vlastniku šum proizvoda dozvoliti, odnosno uz koje
uvjete vlastnik zemljišta, preko kojeg se ti proizvodi izvažati moraju,
obzirom na propise § 24. š. z. to trpiti mora.


Sve te okolnosti ustanoviti i o tom odlučiti spada prema ustanovama
§ 24. š. z. u nadležnost političke oblasti, pa je kr. kot. oblast u P.
bila nadležna, da povodom spomenute molbe povede nuždnu razpravu
i o molbenom zahtjevu odluči u prvoj molbi


UM p. d. priobćio dr. A. Goglia.


Različite vijesti.


Državni ispit osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.
P. n. gg. kandidati za taj ispit upozoruju se, da se molbenice
za dozvolu polaganja toga ispita, u smislu alineje 1. § 2. odnosne
naredbe kr. hrv. slav. dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


20. lipnja 1907. br. 17.010 imaju kr. zemaljskoj vladi podnieti do
konca mjeseca kolovoza svake godine, ne čekajuć na oglas,
kojim će se svojedobno opredieliti dan, kada će se ispit obdržavati.