DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 268 —
Ponovni se ispit ne može bez posebne dozvole kr. zemaljske vlade,
odjela za bogoštovlje i nastavu, polagati više nego jedanput.


Ispitnik, koji na ispitu navedenom u § 3. nazočne naredbe iz
jednoga ili dva predmeta ne uspije, ima ispit iz dotičnoga predmeta
popraviti . Takav se popravni ispit polaže pred učiteljem dotične
struke i pred jednim po dekanu filozofskoga fakulteta delegiranim
članom profesorskoga zbora filozofskoga fakulteta kr. sveučilišta Franje
Josipa I. u Zagrebu.


Jednako ima ispitnik, koji na pojedinačkom ispitu, navedenom u
§ 4. nazočne naredbe, ne uspije, popraviti ispit iz dotičnoga predmeta.
Takav se popravni ispit polaže pred povjerenstvom sastavljenim prema
ustanovi § 4.


Popravni se ispit (i onaj po alineji 3. kao i onaj po alineji 4.
ovoga paragrafa) može samo dva puta dopustiti.


Tko ni na drugom popravnom ispitu ne uspije, dužan je dotični
predmet ponovno polaziti i nakon toga iznova podvrći se ispitu iz toga
predmeta.


Uspjeh ispita unosi u indeks predsjednik ispita (dekan mudroslovlioga
fakulteta ili njegov zamjenik).


§ 7


Ispiti se održavaju zadnjih i prvih 14 dana svakoga semestra


Tko koncem zimskoga semestra ne uspije, može ispit popraviti,
dotično ponoviti početkom ili koncem ljetnoga ili početkom idućega
zimskog semestra, a tko koncem ljetnoga semestra ne uspije, može ispit
popraviti dotično ponoviti početkom idućega zimskog semestra.


Rok za popravne i ponovne ispite traje u zimskom semestru do


15.
siečnja, a u ljetnom tijekom prvih šest nedelja iza početka semestra.
Dane za održavanje ispita odredjuje u svakom slučaju dekanat
nuidroslovnoga fakulteta.
Prije nego li se kandidat pripusti k polaganju ispita za drugi
semestar odnosnoga godišta ima se izkazati da je s uspjehom položio
ispit iz svih predmeta prošavšega semestra.


Nitko se ne može upisat u III. dotično V. ili VII. semestar tko
nije s uspjehom položio ispite za I. i II. dotično za III. i IV, odnosno
za V. i VI semestar.


§ 8.


Za svaki ispit po § 3. ove naredbe plaća se pristojba od 16 kruna,
za svaki pojedinački ispit (§ 4) plaća se pristojba od 4 K. Za ponovni
ispit (§ 6. al. 1.) plaća se l6 kruna, za popravni ispit iz dva predmeta
6 kruna, a za popravni ispit iz jednoga predmeta 4 krune.


Slušaći, koji su oprošteni od plaćanja naukovine, a ispit polažu
po prvi put, ne plaćaju ispitne pristojbe ; za njih namiruje ispitne pristojbe
zemaljska vlada, odio za bogoštovlje i nastavu.


Od plaćanja pristojbi za popravne i ponovne ispite ne može se
fiijedan slušač ni u kojem ´3lučaju oprostiti.