DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 265


2a tu skupštinu, te za izlet u šumu grada Petrinje, obdržavana na 27.
lipnja t. g., kada je ovaj broj već bio složen, to se odnosni red i program
posebice prilaže ovom broju, na što p. n. gg. članove posebno
upozoravamo.
Zakoni i naredbe.
Novi naučni i ispitni red za slušače šumarstva u icr. sveučilištu
Franje Josipa I. u Zagrebu. Kr. hrv.-slav. dalra. zemaljska vlada, odjel
za bogoštovlje i nastavu izdalo je dne 13. ožujka 1909. pod brojem
4845 naredbu, kojom se propisuje naučni i ispitni red za kr šumarsku
akademiju, prislonjenu na mudroslovni fakultet kr. sveučilišta Franje
Josipa 1. u Zagrebu.
Taj naučni i ispitni red glasi:
I.
Naučnired .


Slušači šumarstvanaučnom redu.
imaju
§ 1polaziti
predavanja i vježbe po ovom
Prvi semestar.
1. Matematika 1 (4 sata predavanja, 3 sata vježbe)
2. Deskriptivna geometrija I (S sata predavanja).
3. Konstruktivno risanje I (4 sata).
4 Tehničko risanje I (4 sata)
5. Mineralogija i petrografija (3 sata predavanja, 2 «ata vježbe).
6. Anorganska kemija (4 sata predavanja, 5 sati vježbe).
7. Fizika (3 sata predavanja).
8. Narodno gospodarstvo i financijalna znanost (4 sata predavanja].
9. Upravno i privatno pravo I (2 sata predavanja).


-
Drugi semestar.
1. Matematika II (4 sata predavanja, 3 sata vježbe).
2. Deskriptivna geometrija II ;3 sata predavanja).
3. Konstruktivno risanje II (4 sata).
4. Obća geologija (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
5. Organska kemija (4 sata predavanja, 5 sati vježbe).
6. Narodno gospodarstvo i financijalna znanost (2 sata predavanja).
7. Upravno i privatno pravo II (4 sata predavanja).
,
Treći semestar.
1. Geodezija I (4 sata predavanja, 4 sata vježbe).
2. Zoologija I (3 sata predavanja, 2 sata vježbe).
3. Botanika I (4 sata predavanja, 6 sali vježbe).
4. Agrikulturna kemija (2 sata predavanja, 4 sata vježbe).
5. Klimatologija (3 sata predavanja).
i