DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 200 —


Uplata člamarifie.


u smislu ustanova § 7. al 2. di-aglvenih praviia imala se je ovogodišuja
čUinarina podmiriti do kooca ožujka t g. -Veliki dio članova
nije još dosada svoje članarine uplatio i tako svojoj dužnosti prema
društvu udovoljio.


Gg, dmžtveai članovi,^ a naročito oni; koji članarinu još i za minule
godine duguju, umoljavaju se stoga, da zaostalu članarinu što prije
uplatiti, izvole.


Hr,-slav. šumarsko društvo imade a pretek svojih obvesa, koje
se izpuniti moraju, pak se stoga i društvena uprava pouzdano nada,
da će gg. društveni članovi pospješnom uplatom svoje, (članarine pružiti
joj sredstva, da društvenim obvezama pravodobno i podpono bqde
udovoljiti mogia, . -


,.,„ , P-redsje.duistvo lirvatsko slavonskoga,


šumarskoga društva.


iilollisisi


Pošto gg, šumari često dolaze u priliku, da dadu svoje mmenje


o (iopustivos-ti palenja vapnenice i potrebi množine ogrieva za izpaljenje
vapucuica, te što nadalje imaju prilike upoznati se sa načinom gradnje
takOTihf vapnenica; to onu gg. šumare, koji su se za vapnenice-pobliže
zanimali, umoljavamo najoljudnijCj da bi nam u svrhu studija, koli
gradnju vapnenica razne veličine i razqih vrstih gradnje, uz naznaku
dimenzije u običajno] mjeri, toli i običajni način, kako se opredjeljuje
potrebna kpličina drva po oaima; koji v^pnenicu pale, priobčiti izvolili.
Ured ništvo^


Dof^isrsSca uredništva.


A. P» i T,´ G. u JV, G. te A. R. u Z. Na priposlanom najlie^tŠa hvala, upotr ebili
siijo odmah, prepons^amo ,se i nadalje.
G^ Y, u P-, /, M.i JV. K> u I\ poslali smo sve brojeve´ počamM od po(5etka
ove godla"^.
J". Š. li P. reklamirani broj 3 od t. g poalaM Hmo Vam ponovno
J, Sch. u G, Gj. B. u 0,, 8. D. u St. i P. Ž. u M. adresu smo ispravili


preiiia Vašoj ´^eljf.


Uredjuije kr. šuio. nadzornik Aut© Kern. Tiskara C. Albreeht (Maravie i Oeeak)´