DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 38     <-- 38 -->        PDF

198


0 represivnim n^jerania nije nioglo hiti govora, jer su tskove u


velikoj rnjefi neprovedive. U voćojacima i parkovima pokušalo se je


stresanjem sniega sa grana i loženjem vatre kraj visokih stabala.


0 Otrovu naših vodozemaca, 1. Za pjegavi d a ž cl enj a k (štur) —
Salamandra maculosa, je iz akvarijama poznato, da nadražen može ribe
usn^rlili time, što u vodi izlučuje otrovao siuz iz svojih žlijezda, koje
se nalaze po tijela rasute. Taj otrov se zove sariiandria ili salamanđria.
Ako dodie u želudac, prouzročuje žestoko bljuvanje^ a već 2raiiigrama
toga otrova uštrcano pod koza psa, usmrte ga. Ako taj otrov padne na
gola kožu, to svrbi, a na sluznici prouzročuje upale.


2. I m 0 č 0 r 0 d (štur) — Tritoa cristatus, izlučuje iz kože otrovan
.Taj otrov nješto sUibije djeluje nego li daždenjakov. Mladi poluglavei,
jednoga i drugoga nemaju otrova, zato ih druge životinje i proždiru^
ali odrasle ne.
3. 2ab e n« pr. krastače imadu takodjer po svem tijelu bradavičaste
žlijezde, osobito iza ušiju, iz kojih izlučuju otrovne sokove. —
Galmel je u tioi sokovima našao metylcarbylamin i metyi carbylaminovu
kiselinu, dva još slabo poznata spoja, koja kada dodju u krv
drugih životinja, strijelovito djeluju na živčani sustav i obore mu djelovanje.
Od tih spojeva potiče i posebna duha žabja 0.sim toga se u
žabjoj siuzi nalazi jedna sastavina koja na koži prouzročuje svrbež i
zažarine. Osobito zlo djeluje na sluznicu ustiju, nosa i očiju, koje dobiju
silnu upalu. Ta se sastavina, zove p h r y n i n. Žiba listača i još
njeke druge u šumi živuće, štrcaju od sebe njekoiiko metara čitave
kaplje soka na neprijatelja i tim se brane.
Zato kada se kroz proljeće, ljeto i jesen na svakom koraku po
šumama susrećemo sa g^,ri spomenutim životinjicama, moramo s njima
oprezne postupati. N P. K~ić.


Naputak za sastav gospodarstvenih osnova i programa, koji je
izdan naredbom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljsko vlada, odjela za unutarnje
poslove, od 23. travnja 1903, broj 23.152., glede sastavka gospodarstvenih
osnova i programa, te godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga
po zakonu od 2G. ožujka 1894 i t. d., može se dobiti kod ravnateljstva
pomoćnih ureda spomenute kr. zem, vlade u Zagrebu, uz cienu od I K
po komadu.


Szkaz 0 uplaćenoj članarini p. n, gg, članova I razreda i članova
poiiupirajiićih. te uplaćene predbrojnine za Šsjm. Hsi u razdoblju od 1.
siecnja do 31. ožujka !909,* — Članovi L razreda Abramović Nikola
10 K; Agić pl. Oskar 10 K: Brausil Makso 2K oOflK; Boor Dragutin
iO K; Blažić Dinko 10 K; Brosig Ljudevit 10 K: Benak Vinko
4 K; Borošie A.IO K; Bona pl. Marino 10 K; Boellein Soloman K 10;
Brosig R. 10 K; Bilinski StiOko 10 K; Basara Teodor 10 K; Bonel Julio
lO K; Cesarić Gjuro 10 K: Dojković Vihm 10 K; Dianovsky Pavao
10 K; Dremil Oskar 4 K; Daiitrovič Radivoj 10 K; Fischbach Uobert
10 K; Georgiević Teodor 22 K; Grund Hugo 10 K; Grčević IVEB 10
K; Groger Fran 10 K ; Guiin Josip 5 K^ Grdinić Matija iO K; tlohoos


* Zadnji izkfiz uplau-* nrda/i ,se u .^ i. br. 3. — iJijO,