DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 37     <-- 37 -->        PDF

^ 197 ^


Ispit je dovršen oa Kl travnja a položili su gg: Vjekoslav Buban jšurti računarski pristav ogulinske im= obćioe, Ivan Je´rbić protustavnik
otočke im obeine i Pavle Petrovi ć blagajnički vježbenik ´petrovarađinske
im. obćine, đočim je jedan kandidat Teprobovan.


Elementarna nepogoda ajsljed paplave. -Zimus je vodostaj Dunava
narasao le šumu zeui„-zaj. Erdut poplavio mjestimice \i visini od liO
cm.-Za-ovog visokog vodostaja napravio se čvrst led, koji se je uz
jedno i dvogodišnje sadjenice čvrsto držao. — Prije no -šio se je led
počeo taliti, pao je vodostaj Dunava za 40 do 50 cm u dva puta, i
kroz taj nagli ođticaj vođe spustio se je naglo dva puta led.


Pošto je led bio čvrsto spoj´en sa sađjenicama, to je on sadjenice
kad se je naglo spustio, na dva mjesta prelomib, tako da je veoma
veliku -štetu nanio posadjenim 21 000 komada vrbovih sađjenica. Ovo-je
"svakako veoma riedka prirodna ´nepogoda, ali tim žalastnija, "što je
mnogo truda uloženo oko pošumljenja šume z. zaj. Erdut, koje je radi
čestih poplava i onako veoma tegotno«


Polomljene sadjenice stavljene su na panjj odnosno po mog4l<^"
nosti sU ispravljene, pak ako ne bude ponovne dugotrajne poplave nad«
´je, da će ponovno iz žilja i panjeva potjerati


Elem´entaroa nepogoda-usiled sniega i leda; Mjeseca studenoga


1908. stradale su šUme kotara sladnskoga i virovitičkoga od jakog leda


i´sniegoloma. ´ , .
..


-Primerni uzrok samog pojava leži u naglom padu tempe«
T a tur e izmeđju 8, i 9. studenoga, kojemu je dne 8. studenoga poslije


podne predhođila kiša sa solikom. Kapljice kiše i zrnca solike skrutnule
su se uslied naglog sniženja temperature i stvorile krhku-okorinu, koja
je obuhvatila sve tanje grane i ogranke. Tom je pojavom-ne samo povećana
površina, na koju se je gomilao dalnji ledeni materijal, već
ujedno povećala i težina samoga granja. Face je ovaj pojav došao do
izražaja kod četinjača nego kod Hstača, jer kod onih prvih su ogranci
uslied zelene četinje (iglica) bih upravo inkrustirani debeli!i) ma^ma
leda Koliki je tlak tim prouzročen, razabire se iz loga, šio su se čitave
grane duboko saviie a mlađa stabalca posve povalila.
Možda ne bi došlo do jačih oštećivanja drvlja, da nije -bilo još


jednrg sekuađarnog pojava, padanje vlažnog a sniega . Na oledjenim


granama našao je taj snieg, usljed povećane površine, jače uporište i


p oizvodio tako znatni veći pritisak. Uvelike je´ pogodovala pritisku


sniega znatna kolikoća lišća, koja se je još nalazila na stablima, pove


čajući tlačenu površina Imonito vrieđi ovo za hrast kttnjak, koji često


uzdrži lišće sve do u proljeće, -


Znamenito su stradala stabla koja sa radi jakog pristupa svjetla


razvila množinu granja. Na takovim-su stablima polomljene ne samo


jače grane, veo i mnogo deblo poimence ona za brzojavne stupove.


Manje su oštete prouzročene u onim mladim hrastovim-branjevinama,
koje još nisu prošle stadij čišćenja, samo su povaljene, pa je
´posve sigurno, da će ^e do proljeća pridići i oporaviti. Naprotiv su
branjevine, koje su jesenas čišćene i proredjivane, jako stradale, jer je
polomljeno mnogo i mnogo mlado stabalce, koje je baš prije sniegoloma
iz sklopa došlo ´oa osamu.