DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 196 »Status
a> središnjeg i taiijskog osoblja^ koje vođi upravu u ukotarenim
šumama: ^
Cia. razred. Broj mjesta. Značaj, Plaća.


V.
1 niinist savjetnik 1 mjesto sa 10.000 K ;.
i paušal za slugu , 600 »
VL 7 Šum. nadsavjetnik 1 mjesto, sa G.400 „
li 5 400
VIL 32 šum. savjetnik {^^ ^ ´^ ^goo ^ ;
VIIL 66 šum nadinžinir 66 „ „ 3.600 „


( 3 „ ., 3.200 ,
IX.
72 šum. inžinir Ivd „ „ 2.900 ,
. 156. , ,. 2.600
« 2:200 I
X. 63 šum. inž. prist, |. ^ » . 2.000 .
XL
. 19 šum. inž. kand. 19 . I ^ -1.400 „
27 šum. inž, vježb: sa pripomoći od 1.000 ,,
zatim . " ^
VIL , I nadzornik izmjere sa . 4;800„
VIIL 1 šumski nadmjernik sa 4.800 „
Ukupno 279 mjesta,
b) središnjega i vanjskoga osoblja kod šumskih nađzorniStva:
čin.
razred. Broj mjesta. Značaj. Plaća.
V, 1 zem. nađšumarnik 1 mjesto sa 12.000 K


7.2 JO
´VL
´ 4 .,, šum. nadsavjetmk|


6.400´


20 m , ´ " ^" ^ ^´^^^


trtr
01 f^O šu
šušum nadzora
nadzoranadzora, . ^
^^ >, f. ,,...


™-" (l—..ad.,„va|* . |^»»_
( 1 4 400
Vtll. 13 šum. podnadzor. l^j " -" gQQQ "
iX. , 8 šum..podnadzor. I ^ « ^ f:^?.^ "
_____^ . I 6 -« „ 2.600 „ .
Ukupno 47 mjesta.
IspitzaSinovnike računarske struke kod gospodarstvenih uredaimovnih
ohćina u bivšoj hrv.-slav: vojnoj Krajini. — Taj ispit obdržavan je-.kod
šum. odsjeka kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove dne 15. i 16, travnja
t´g. pod predsjedanjem g. Andrije B-orošića kr. zem/ šam...-Dadzornika
i. raz., a ispitni povjerenici bijahu: gg, Ivan Grče vid kr. račun.
savjetnik i Ante Kern kr, zem. šumar nadzornik li raz. Na 15. travnja
bijahu obdržavani pismeni ispiti, te su kandidati imali odgovoriti na
sliedeća pitanja;
L Stoje proračun, čemu služi/tko,´´do kada, po kojim podacima
X u kojem obliku se-sastavlja?


2. Odkada je odredjen porez na šome^ u koje hrpe su some razvrstane
i koliki je prosječni porezlii stavak za pojedine trpe po katastralnom
jutru ?
8. po kojem se zakonu" odmjeruje obskrbnina ^čioovnicii^ia; njihovim
oddvama i sirotama, te koje isprave Biora predlo;^iU udova ako
joj suprug umre u aktivnoj službi?
-.