DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

151


otisnuti obrazac ^^za obračunavanje pokusoih ploba^´ sa željom,


da ga gg. sudruži izvole prigodom svojih radova upotriebiti


prema vlastitim o-pažanjima eventualno popraviti.


-Izim. navedenih razloga potaklo me je Ba to okolnost, što
u tu svrhu nije službeno propisan nikakav obrazac, pak sam
.stoga imao prigode vidjeti, da,se u tu ,svrhu .npottiebljuju ne
gamo neshodni ili nepodpuni obrazci, nego da se podatci višeputa
bilježe na ^kojekakove papiriće tako, da ih cesto sam sa


:?-tavitel] nakon dulje vremena nezna odgonetnuti ^
" ´ Bude li se ali rabio sp-^niemiti obrazac i to štampan ili
litografiran u veličini obična arka papira, to ne samo da 6e


biti pregledan, čitljiv i za svakoga^ šumara razumljiv, , nego. će
se polučiti "i to, da dotični šumar ne će modi´ zaboraviti zabilježiti
niti jedan podatak^ koji mu je´ potreban za potpuni opis
sastojine i stojbine.
Za slučaj pako, da bi radi premještaja, bolesti ili inog


kojega razloga, jedan šumar morao nastaviti nedovršeni ure
djajni rad dragoga´ šumara, ne ce se pojavljati poteškoće, koje
su se u tom pogledu znale do sada dogadjati, A. Kern.´
LISTA-K:.


Osobne viestL


Imenovanja. — U statusu kr. erarskog šuoiarskoga osoblja u Hrvatskoj
i Slavoniji imenovani su:
a) U području kr. šumskog ravnateljstva u Zagrebu kr. šumarnici


^Emil T 0 r đ o n y i JuUjo U 1 r e i c h kr. šumarskim savjetnicima u VIL.
zatim kr. nadšumari Šandor K a y s e r, Gjuro M a r t o n, Oton N ^n t r a yi Rudolf Haj du kr. šumarskim nadinžinirima u VIIL^ ifa% šumar Stjepan
J a n u s s e k´´ kr. šumarskim inžinirom u IX. činovnom razredu, svi sa
-sastavnim berivima.
b) U području kr. šumskog ureda*) u V"inkovcima kr. šumarnici


^) Rabimo naslov „šumski ured" stoga^ što uobičajeni naslov »aadšumarski
ured" držimo Boispravnim. VinfcovaČki ured imao bi se saime nasivati prema njemačkom
^Oberforstamt^, Što bi na hrvatski doslovno prevedeno glasilo ^^uadšumski


ured´^. To pako ^ne odgovara dubu krvatskoga jeseika, pak kao god što se je g. 1894.
prigodom organizacije"´ šumako-tehniČke službe kod političke upraTe u kraljevinama
.FIrvatskoj i Slavoniji,.i/; tih razloga napustio naslov ^nadnadzornik´^, tako se ne može