DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

, " .— !50 — ´ ´ . ,


Na ovakav .umin, .kako sam to ved spomeBuo, ne demo
^dodaše postupati strogo ^uanBtveno, ali demo.zs, praktičnu poraba.
dobiti veonia uporabive podatke, ,^


Budemo li postupali na spomenuti iiačio, to ćemo "dobiti


drvBu gromadu i postotak prirasta za »srednja (ozor) stabla«
dotičnoga debljinskog razreda, a pomnožimo li te podatke sa
brojem stabala dotičnoga debljioskoga razreda, to ćemo dobiti
tirvna gromadu i % prirasta za cieli taj debljinski razred.
Po onomu, što smo do sada naveli, obračunali smo postotak
prirasta samo za -pojediBi debljinski razred. Mi ali taj postotak,
a i" tekoeijri^^ moramo obračunati i u .^Opisu sastojioa´^
Baziiaciti "za cielu sastojinu (odsjek). To je doduše obična računska
operacija, nu pošto smo u praksi naišli, da gd jeko ja
gg. sudruzij tu učine računsku pogriešku tim, što bez obzira
aa drvne gromade pojedinoga debljioskoga razreda, uzimlju
jednostavna aritmetičku sredinu izmedju svijuh prirasta, to
liržim da ne 6e biti na odmet, ako jednim primjerom razjasnim^
kako se u tomu slučaju ima računati.


N, pr. da imamo;.,.-- .cv.
Debi. razr," Drvna zaliha m^ 7o prirasta Prirast u m^


I. 18 4-5 1 \Jk == 0-81
II. ..... 26-:
3-1 1 r = "0-81


III. .. . , . . 30 2-2 : = 0-66
IV. ...... 80 1-7 1 1 _ 1-36
V. . . . . . 86 1 o, = 0-77
0:9 J
^´:. ´


Ukupno 240. m^ Ukupno 4´4Im´
Po tomu je ,zajednički 7o prirasta svih 5 deblj; razrada po
100,k ´?:´: -´h--^-yh"´ ´"´ ,
Dblieku p = —g--= 461:240 = p-^^^!J,,. .-fu:-´_,


Pošto se koli podatci o prirastu, toJi i oui, .´´koji su potrebni
za opisstojbine, sastojine i t; d, imaju sabrati odmah
:ttžikon izkbipiranja stabala .pokusne plohe, to sam usvrhu^ da
m na ,licu- mjesta mogu brzo izračunati´ promjeri ,,srednjih stabala^"
za svaki debljinski razred/ te- zatim na, njima´ preduzeti
potrebnavrtanja sa „Prirastnjakom´S sastavio na strani 143. —146.´