DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Br. 940. — 1909.


Natječaj.


u obsegu imovne obdine Gjurgjevačke ima se popuniti jedno mjesto šumarskoga
vježbenika, s kojim je skopfana godišnja pripomoć od lOOO K (jedna hiljada
kruna) uz propisane pristobe za vanjsko službovanje.


Propisno sastavljene i biljegovane molbe imadu se predložiti gospodarstvenom


uredu spomenute imovne obćine do uključivo l.*^. ožujka 1909., a imadu biti obložene:
a) krstnim listom ;
b) liečničkom s´jedočbom o podpunom zdravlju za obavljani´e šumske vanjske


službe ;
o) svjedočbom o svršenim naucima iia kr. šumarskoj akademiji u Zagreb


inom kojem višem šumarskom učilištu;
d) svjedočbom nadležnog obćinskog poglavarstva o vladanju; i
e) eventualco svjedočbom o dosadanjem službovanju.
U Bjelovaru, 19. veljače 1909.


Šumsko-g´ospođarstreni ured imovne općine Cjur^Jevačke


Ogl


Kupujem krzno: kune zlatice K S5—37; kune bjelice K 27 — 28; vidre
K 27—28; tvorca K 3-4-5; lisiee K 9—JO; divlje mačke K.2-6´5; jazavca 2-5—3 5.
Ove ciene vriede do 7. ožujka t. g.


Zagreb, Trg Franje Josipa 15. D. Mocnaj, šumarnik u m.


lA


Šumskih biljka


mnogo milijuna svih vrstih veoma Jiepih biljka nudja e. kr. šumarnik Rudolf
Hacfer u Kraljičinom Gradcu (C´eska) iz vlastitih biljevišta. Naročito preporuča
kraBpe omorike, bor, ariš, bagrem, hiast obični i crveni amer,, crni bor, boro´ac,
jasene, ji\vore, jalše, breze, brieste i t. d. Oinatanje u mahov´nu ne računa se, a košarfe
se zaračunavaju uz vlastitu dobavnu cienu. Zatražit e cieni k Šumske
biljke razašilju se sada kao brzovozni predmeti uz cienu, koja je propisana za običnu
tovarnu robu.


-T"


SADRŽAJ. Strana


t t´ftvle Barišić, nadšumarnik 81—90
Pdšumljenje krasa. Napisao B. Kosović, kr. žup. šum. nadzornik.
(Svršetak) 90—109


Listpk. Osobne vijesti: Imenovanja. — Umro 109 — 111
Iz upravne prakse 111 —112
Dražba stabala 112—115
Različite vijesti: Dar „Pripomoćnoj zakladi". — Razdi


oba biljka iz biljevišta kr. nadzorničtva za pošum-
Ijenje primorskoga krasa u Senju. — Razdieljenje
gradova i općina u stanarinske razrede — Krv i
zrak na briegovima. — Izkaz o uplaćenoj članarini
p. n. gg. članova I. razreda počam od 1. studena
do uključivo 31. prosinca 1908 115—118


Prodaja šumskih biljka . . 118
Oglas 119
Nakon zaključka lista. — Izpravak 120