DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

180 -


Topola talijanska (Lipulus pyramidalis)
, .
Pterocaria cinensis ; resadjena . . .
Hrast lužnjak (Quercus pedunculata)
Grozdić zlatocvjeti (Ribes aureum) .
Bagrem (Robinia pseudoacacia) pres.
Bagrem (Robinia pseudoaccacia I.-ima
1000 k. 8 K . .
1
2
1
2
2
1
100
60
20—30
50-^80
150—200
60—120
8-~
10-1-
8-—
5-1-—
—10
—12
-10
—06
—— Bagrem (Robinia pseudoaccacia1000 k. 5 K . . .
Il.-da
1 50 -60 Lophora japonica presadjen . . . .
Suručica kalinovinska (Spiraea opulifolia)
presadj
Suručica kalinovinska (Spiraea opu
lifolia) razne vrsti presadj . .
Suručica kalinovinska (Spiraea opu
lifolia) fine vrsti presadj. .. .
Metljika (Tamar;x) razne vrsti presadj
Weigelia rosea razne vrsti presadj.
2
2
2
2
2
2
70
50—70
50—70
20-40
70—100
50
3 —
6 —
8-—
8-—
10-10-
-
-05
—08
—10
— 10
—12
— 12


četinjač e (Gonifere )
Smrekuša zapadna (Tkuya occidenfalis)
presadjSmrekuša istočna (Tkuya orientalis)
presadjGhamaecyparis Lacosoniana ... .
2
2
2
20—25
30—50
30
10-
10-—
10^
—-15
—-15
— i;">


Te će se biljke razašiljati uz pouzeće onim redom kako će naručhe
stignuti,


Naručbe prima gospodarsko-strukovni odsjek kr. zemaljske vlade,
(Zagreb, Opatička ulica 4) pismeno ili ustmeno.


Škole, župni uredi, parohijalna zvanja, obćine, zemljištne zajednice,
gospodarska družtva, te seliačke, vjeresijske i zemljoradničke udruge
mogu te biljke dobiti uz popust od 507o o^ gore naznačenih cijena,
ako zato zamole kr. hrv. slav. dalm. zemaljsku vladu, odjel za unularnje
poslove.


Zagreb, 5. veljače 1909.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada,
odjel za unutarnje poslove.


Nakon zaključka lista saznajemo, da je petrovaradinska
i in o v. o b ć i n a za ne prodana stabla u Neprečavi i Vrati.
en o m (vidi toč. 4/d str. 80. i str= 112. o. 1.) razpisala ponovnu
dražbu za 9. ožujka t. g.
Ispravak. Na strani 36. o. 1. od. t. g. ima se u četvrtoj alineji u
mjesto „Obrazac 10/9, 11/9, i 12/9." čitati ^Obrazac 10/a, 11/a i 12/a."


Dređjuje kr. šum. nadzornik Ante Kern. Tiskara C. Albreeht (Maravie i Deeak)