DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 119
Broj 1001/1! 09.


Qgl


Sa zemaljskog rasadnjaka za uresno bilje u Božjakovini raspačat
će se ovog proljeća, ćim to vrieme dopuštalo bude, sliedeće šumsko i


uresno bilje :
ce i^ a
( ^ a - ^ ;
Vrst bilina
O
OD

2
a
p I:
Javor (Acer negundo) presadjeni
Javor (Acer negundo)
Mliječ (Acer platanoides) .. .
Klen (Acer campestris)
Javor bieli (Acer pseudoplatanus fol.
purpurea)
Žeslika (Acer tataricum)
Divlji kostanj (Aesculus hippocastanum)
Amorfa grmolika (Amorpha fruticosa)
presadjena
Aralia trnovita (Aralia spinosa) presadjena
Žutika (Berberis) razne vrsti . .
Budleya intermedia presadjena. .
Simšir (Buxus sempervirens) presadj
Caragana arborescens presadjena .
Gatalpa razne vrsti presadjena
Ceanotis americanus presadjena .
Tucalina (Golutea arborescens) pr
Drijen (Gornus) razne vrsti presadjena
Tunja japanska (Gydonia japonica)
pres Zanovijet (Gytisus laburnum
Deutzia (razne vrsti) presadjena
Jasen bieli (Fraxinus excelsior)
Jasen crni (Fraxinus ornusj
Gleditschia mermis presadjena.
Gljcine (Vistaria) cinensis presadjena
Oslez (Hibiscus syriacus) presadjena
Orah (Juglans) razne vrsti prešadjen
Kalina (Ligustrum) razne vrsti pres.
Kozja krv (Lonicera) razne vrsti pres.
Maclura narančasta presadjena . .
Sik-Skobotovlna (Phylodelphus) razne
vrsti presadjena
ee
t/5
2
1
1
1
1
1
1
2
i
2
3-4
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
100-150
60-10 0
30-7 0
30-7 0
4020-
80
-40
30
30 -8Q
20-4 0
80
1580-
20
100
60
50
80
40-5 0
30—60
80
40—iO
20
40
70
50—80
30—60
40
40
50—80
50
10050—100u krunama
6-—
3-—
4-4-—
4-— r—
2 —
25 1

20-—
10 8-—
12-—
8-8

3-—
10-—
8-1

2-4
-
20-—
10 —
5 -
2-—
8.-—
08
-0 4
05
—02
— 05
8^— —-Jjp,
—30
—25
— 15
—IO
—16
-1 6
—U)
—05
—15
—10
—05
-3 0
-1 2
— 06
— 10
-1 0
8^— —10