DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- - 118 —


koja normalno životno djelovanje podržava, nuždno, da se u većoj mjeri


stvore krvna tjelešca, koja će tu stalnu i potrebnu količinu kisika uzeti iz


zraka u pluća i odvesti ga u dalnje organe. — Naravski da će za istu


količinu kisika, kojega u dolinskom zraku više imade, trebati manja ko


ličina krvnih tjelešca To nužno umnažanje krvnih tjelešca na brdima,


odnosno umanjenje u dolinama, imade daljnju naravnu posljedicu.


Uslijed umnožanja tjelešaca postaje više krvi i gušća je. Radi toga


ova u gušćem stanju i u većoj mjeri circulira po žilama i u tom gušćem


i povećanom stanju dolazi u pluća, u kojima tada ćutimo pritisak i


leško dišemo tim težje, čim smo dulje poravili u dolinama, te čim se


više penjemo u brda.


Ako naš boravak na briegovima produljimo, to ćemo se sve više
priviknuti planinskom životu, pa će malo po malo otegoćenoga disanja
ponestajati.


Time što se umnažanjem krvnih tjelešaca množina i jakost krvnih tjeležca
poveća, to se i djelatnost plućnih stanica poveća, a i sam njihov broj,
ili pako sam njihov objam. — Uslijed toga povećanoga životnoga djelovanja
plućnih stanica, kao što i stanica svega ostaloga organizma,
"kadre su one odoljevati svojim razornim neprijateljima, plućnim bakterijam,
koje prouzročuju zloglasnu bolest tuberkulosu ili sušicu.


Radi gornjih pojava t j . umanjenoga zračnoga tlaka na brdinam,


/adi čistoga zraka, radi umnažanja krvnih tjelešaca, i tim u savezu
uvećane količine krvi — jesu gorski žitelji jačih i većih pluća i plućnoga
koša, dakle i plećatiji i tjelesno kud i kamo jače razvijeni, nego
li oni po nizinama i dolinama.


Jasan dokaz imademo kod naših Gorštaka i Ličana, te kržljavih
Podravaca i Posavaca. — I mi drugovi zelene struke jesmo popriječno
zdraviji nego li žitelji gradova.


Izkaz 0 uplaćenoj članarini p. n. gg članova I. razreda poćam od I. studena


do uključivo 31. prosinca 1908´´^ Grkvenac Josip 20 K; Gzeisberger Ernest
15 K; Dean Stjepan 20 K; Franješ Juro 10 K; Gjureković Milan 10 K;
Guiin Josip 5 K; Jindra Franjo 20 K; iCauders Alfons 15 K; Kolibaš
Rudolf iO K; Kopić Matija 30 K; Koprić Andrija 10 K; Kranjc Bozo
10 K; Krček Izidor 3 K ; Mirković Milan 10 K, MladenofT Belčov 10 K
i Turković Ernest 10 K|; a Citaona u „Veleluki-Dalmacija" uplatila je u
ime predbrojnine 12 K.


Prodala šumskih biljka.


Prodajem sliedeću količinu veoma liepo razvitih biljka:
1,000.000 komada 2 god. nepresadjenih omorika po 1000 kom. a 3 K.
1,000.000 komada 3 god. nepresadjenih omorika po 1000 kom. ;i 4 K.
,500.000 komada 2 god. presadjenih omorika po 1000 kom. a 5 K.


500.000 komada 3 god. presadjenih omorika po 1000 kom. a 7 K.
200.d00 komada 2 god. presadjenih jela po 1000 kom, a 5 K.
Ciene se razumjevaju za biljke postavljene na stanici Sušic e
(SćHflttenhofen), a košare računam uz tvorničku cienu


Kare) Variek u Sušici (Schiittenhofen)
na Šumavi (BiJhmervvald) Češka.


*) Glede uplaćenih elanar^na tečajem g. 1908. vidi izkaze u br. 5 10. "´,._, ex
1908. U buduće izdavati će se ovi izgazi koncem svakog ćetvrtgodičta.