DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 111 —


Dne 23. veljače t. g. umro je u Brinju u 44 godini života Mat o
Moćan , nadšumar ogulinske imovne obćine i upravitelj kotarske šumarije
u Brinju.


Vriedni pokojnik bio je diete Gorskoga kotara, pa je kao takav
nakon obsolviranja šumarskiii nauka u kr. gospodar -šnmarskom učilištu
u Križevcima g, 1896. nastupio službu kod ogulinske imovne obćine.
Tu je uskoro postao upraviteljem kotarske šumarije u Plaškom, koja je
za onda obuhvaćala 42.000 jutara imovne šume. Nakon položenja
državnoga izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva u g.
1899. postao je šumarskim pristavom, kotarskim šumarom, a prije dvije
nadšumarom, a služio je neprekidno kod ogulinske imovne obćine sa
sjedištem u Rakovici, Plaškom i Brinju, gdje ga je zatekla prerana smrt.


Pokojnik je bio veoma simpatičan i vjeran drug, koji je imao
volju i ljubav za šumarstvo, nu na žalost svojedobni težki odnošaji
službe kog ogulinske imovne obćine uslied prevelikih šumarija (kako
smo već spomenuli 42.000 rali), neukost i oporost graničara — pravoužitnika
na Kordunu, koji je svaku šumsku kulturu zatirao u zametku,
nisu dali pokojniku da onako gospodari i uaapredjuje šumarstvo, kako
je to njegova plemenita i mehka duša želila, te mu tako nije bilo su.
djeno. da u svojoj miloj zelenoj struci poradi onako, kako je on iz sve
duše želio


Slava mu i blagi pokoj!


Iz upravne prakse.


S u m 0 V 1 a s t n i k, koji u smislu §. 22. š. z. ne namjesti
osposobljenoga šumara, ne može se kasniti globom, nego
oblastće temeljem §. 5. ces. patenta od 20. IV. 1854.
postaviti šumara na njegovu pogibelj i trošak.


(Riješitbe ki. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 13. ožujka
1908. broj 11.167—1908.)
Povodom predstavke G. R. ukida se ureda radi koli onaj dio odluke
kr. kotarske oblasti u P. od 12. svibnja 1906. broj 3143., kojim je


G. R. pod prietnjom globe od 500 K. pozvan, da za upravu svojih
šnma ima u roku od 1 mjeseca, bud sam za se, ili u zajednici sa
ostalim šumoposjednicima namjestiti osposobljenoga šumara; toli i ciela
odluka spomenute oblasti od li . studena 1906. broj 680l, kojom je
rečena globa proglašena propalom, te G. R. pod prietnjom nove globe
pozvan, da u roku od 1 mjeseca ima namjestiti osposobljenoga šumara.
Spomenute odluke valjalo je ukinuti ureda radi iz sliedečih razloga :
Po šumskom zakonu od´ 3. prosinca 1852 nije propust namještenja
osposobljenoga šumara u smislu § 22. toga zakona, proglašen kažnjivim,
pak stoga se proti vlastniku šume radi toga propusta ne može postupati
radi kažnjiva prekršaja. Političke oblasti su obzirom na to, što je propis
§. 22. š. z. imperativne naravi, vlastne odnosnim šumovlastnicima naložiti,
da tomu propisu udovolje, nu ako se oni nalogu ne bi odazvali,
to se takav nalog u pomanjkanju specijalnih propisa, može ovršiti jedino
po občim propisima, po kojima se imaju ovršavati naredbe i presude
vlastih političkikih, a koji su sadržani u carskom patentu od 20. travnja
a854.