DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

. ´ -- 110


nadšumare kod brodske imovne obćine, šumarnicima u VIII. ćmov. razredu
; Gustav a Lacha , nadšumara - procjenitelja gjurgjevačke
imovne obćine, šumarnikom u VIII činov. razredu i zamjenikom upravitelja
gospodar, ureda kod spomenute imovne obćine, te Antun a
Renner a nadšumara-procjenitelja kod II. banske imovne obćine, šumarnikom-
procjeniteljem u VIII. činov. razredu ; nadalje Ilij u V 1 ahovića
i Julija Anderku šumare brodske imovne obćine, nadšumarima
u IX. činov. razredu; nadalje Zlatk´a Derenčin a
šumarsko-računarskoga oflcijala brodske imovne obćine, kotarskim šu
marom u X. čin. razredu, ostavljajući ga i nadalje na dosadašnjem
mjestu službovanja kod računovodstva spomenute imovne obćine ; nadalje
Mihajl a Deretu , apsolventa kr. šumar, akademije zagrebačke,
privremenim kr. šumar, vježbenikom kod kr. kot. oblasti u Sisku,
i napokon Ivan a Ce o vica , apsolventa spomenute šumarske akademije,
privremenim šumarskim vježbenikom kod gjurgjevačke imovne
obćine sve sa sustavnim berivima, odnosno pripomoći.


Umro. Dne 5. veljače t g. umro je na Rieci u 60. godini života
umirovljeni kr nadšumar Iva n Jerbić . Vječni mu pokoj i slava.
Dne 22. veljače t. g. umro je u Zagrebu nakon kratke bolesti u


70. godini svoga života Dr. Vjekoslav Koroskenj de Felso Kor6škeny
de Toth Prona, kr. profesor, lektor za praktičnu ekonomiju na
sveučilištu Franje Josipa I. u Zrgrebu i komander srp- reda sv. Save.
Pokojnik, koji je bio utemeljitelj ni član hrv, slav. šumarskoga
društva, a njeko vrieme i ravnatelj obstojaloga kr. gospodarsko - šumarskoga
učilišta u Križevcima, biti će dobro poznata ličnost raedjuistarijom gg. šumarima, pak stoga ćemo u kratko donjeli njegov životopis.


Učio je tehničke i gospodarstvene discipline u Grazu i u Beču, a
bio je promoviran doktorom filosofije u Rostocku god. 1867. God ne
1860. postao je asistentom u gospodarsko-šumarskom učilištu križevačkom,
gdje je god. 1861. avansirao na učitelja, god. 1870. na profesora i g.
1874. na upravitelja. Upravljao je cjelokupnim križevačkim zavodom
i njegovim imanjem četir godine, a onda je bio dodieljen kr. zem. vladi,
te je god. 1880. umirovljen, a tri godine kašnje opet uzposlavljen i
dodieljen bogoštovno-nastavnom odjelu kr. zem. vlade. Godine 1888.
bio je K6r6skeny definitivno umirovljen, ali zato ipak nije posve obustavio
svoj rad, nego je u kr sveučilištu od god. 1897. kao lektor predavao
o pojedinim gospodarstvenim granama ža pravnike


Pokojuik izticao se je kao gospodarski pisac, te je napisao čitav
niz stručnih radnja o voćarstvu i vinogradarstvu u raznim časopisima,
a naročito u „Nar. Nov," od god. 1880.—1883. Izdao je i dvije oveće
knjige o gospodarstvu, te uredjivao vinogradarski i šumarski koledar.
Osobito je izašao na glas kao vrstan voćar, pa je svojim izložcima
prekrasnog voća stekao odlikovanje na pomoložkoj izložbi u Grazu i u
Zagrebu.


Pokojnik je uz brojno učešće rodbine, prijatelja i štovatelja sa-
hi´anjen u Zagrebu dne 24. veljače t. g., a kako je bio plemenitoga srca
i osjećaja za svoj narod i domovinu, vidi se od tuda, što je gotovo dvie
trećine svoga liepog imetka u iznosu od 80.000 K ostavio u razne do-
Ijrotvorne i uzgojne narodne svrhe.


Slava pokojniku !