DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 108 —.
Imade. Brst je obično zajednički, pa stoga po principu „što
je obćinsko nije ničije«, svatko sječe bez reda >io više
može i to tim više, što više koza imade. Zi ovce i goveda
ne sječe više nego što ga treba, pa ako ima malo siena,
malo ima i blaga, pa malo i brsta treba. Za goveda i ovce
ne uništuje se dakle šuma, ali se nemilice uništuje radi koza;
pak radi toga su šumari proti kozama.


Koze drže i radi toga, jerbo koza nije podvržena bolestima,
daje razmjerno puno mlieka (3—4 litre na da,a), a ako slučajno
i ugine, nije toliki kvar kao kada krava ugine.


Zadnjih godina, kada je tzv. kozje pitanje uzvitlalo toliko
prašine po novinama i u literaturi, čulo se je često puta govoriti,
da bi u Liku trebalo uvesti biele šušaste koze iz Švicarske,
koje ne jedu lista, nego samo sieno. Putujud lani u listopadu
sa kolegom Petrovićem kroz Švicarsku, bila me je obuzela
želja, da vidim i to čudo od koze. Drndali smo se na deležansu
dobar dio noći preko brda, dok nismo prispjeli u sjedište
Toggenburške doline u mjesto Wattevill, u kojem obitava
obitelj Zwingli, koja je za te glasovite koze najviše aagradjivana.
Domadica nam je raztumačila koješta o držanju tih koza, o
njihovoj cieni itd., a napokon izjavila, da oni koze drže stoga,
jer im adu dosta slabog siena (Magerheu), kojeg goveda ne iedu,
a koze jedu. Brsta veli te koze ne jedu. Slučajno zapitam : a
bili ga jele da im se dade, a dakako odvrati
domaćica, jele hi ga i t e k a k o r a d o, ali mi im
ne dajemo, jer nemamo šume, a siena imamo dosta ! Toliko o
tima kozama.


Ima još jedna vrst koza u Švicarskoj slična našoj, koja .
jede list t. j . kojoj list jesti daju. Švicari ju drže da pobrsti
grmlje u krajnjim granicama vegetacije. Na nižim zemljištima
ne puštaju oni kozu, nego na njima pasu krasna Švicarska goveda.
E, ali treba i vidjeti razliku izmedju te gorovite Švicarske
i gorovite Like. U Švicarskoj krasne zelene poljanezelene šume sve do granice vječaoga sniega, jednom riečju
blagoslovljeni kraj, a u Lici kamen te kamen.