DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 79 —


Različite vijesti.


Prodaja vlastelinstva Kamenica. Petrovaradinska imovna obćiaa
kupila je od grofa Karačonija vlastelinstvo Kamenica, koja leži uz Dunav
preko puta Novogasada. Kupovnina iznosi 1,500.000 K, a kupljeno vlastelinstvo
sastoji se iz 6! 7 jutara ekonomskoga zemljišta (oranice, livade,
vinogradi i trstici), zatim iz dunavske Ade (otoka) u površini oko 300
jutara, koji su obrasli vrbom i topolom, te oko 2979 jutara šume, koja
je obraštena lipovinom. bukvom, hrastom i grabom. Koli u vrbicima na
navedenoj Adi, toli u šumama vodi se nizko šumsko gospodarenje.
Dvorac i oko 60 jutara veliki perivoj nije imovna obćina kupila, nego
je to i nadalje ostalo vlastriičlvo rečenoga grofa.


Dar KSroskenijevoj priuomoćnoj zakladi U mjesto vienca na odar
blagopokojne gdje. Anke Schmidinger udove kr. žup. šum. n.idzornika,
a majke našf´ga sudruga g. kr. žup. šum. nadzornika Rikarda Schmidingera
u Varaždinu, darovpše „Koroškenijevoj pripomoćnoj zakladi",
po 10 K. gg. Pavao Wittman vlast, šumarnik, Slavoijub pl. Teklić kr.
kot. šumar i Franjo Petrovečki vlast, šumar; po 5 K gg. kr. kot, šumari
Josip Grunwald, Vinko Lončarić, Bartol Pleško i Stjepan Reyman
te gradski šumar, nadzornik Bogdan Svoboda, ukupno dakle 55 K.


Pošto spomenuta zaklada ima vanredno plemenitu i humanitarnu
svrhu, — iz nje se naime daju podpore potrebnim udovama i siroteadi
onakovih šumarskih činovnica i službenika, koji su bi´i članevima te
zaklade, to p n gg društvene članove tom prigodom upozorujemo na
tu zakladu i preporučamo im, da je se u danoj zgodi sličnim načinom
sjete.


Dražbe stabala.


1. Na 23 studena 1908. obdržavana je kod kr. šumarsko g
ravnateljstva u Zagrebu prodaja svih stabala osim hrastovih
nalazečih se u V. i VI. sjekoredu kr. šumarije u Umetiću. Na prodaiu
iznesena stabla bila su pretežno bukova sa nješto uštrkanih cerova i
koštanja, nalazila su se na površini od 981´61 rali, a bila su procjenjena
na 129.635 m* sa izkličnom cienom od 190965 K. Ponude bijahu stigle
od »Fursta i Weinbergera´ iz Županje na iznos od 191.000 K„ te tvrdke
.Braće Kronfeld" iz Zagreba, koji ponudiše 192.U´O K.
2. Po kr. šumar, ravnateljstvu u Zagrebu za dne
14 prosinca 1908. na dražbu iznesena bukova stabla u III. i IV, sjekoredu
kr. šumarije u Vojniću, procjenjena na 8929 m-´´ sa izkličnom cijenom
od 14.286 K, odnosno na 1499 m´ sa izkličnom cienom od
2759 K, ostala su neprodana, te je za prvospomenuta stabla uz sniženu
izkličnu cienu od 12.500 K raspisana ponovna dražba za 30 siačnja t g.
3. Na 2. prosinca 1908 obdržavana je dražbena prodaja stabala
kod gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine u Otočcu.
Na prodaju je bilo izneseno 2690 bukovih, 18721 jelovih i 325 borovih
stabala u ukupnoj procjenbenoj vriednosti od 214.812 K 28 fil.
U svemu bjjahu stigle samo dvie ponude i to za sva bukova
stabla u šumskom predjelu Brušljan kod Žutelokve, a od tih ponuda
bijaše prihvaćena ona Franje Oliviera iz Senja, koji je za 1 m^ ciepko-
Tine i tvoriva ponudio 8 K 40 fil. prema izkličnoj cieni od 7 K 68 fi".,