DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 7« —


privrede su i mnogobrojni vozači u području hrvatskih šuma, Ifoji s e
bave prevažanjem šumskih proizvoda do željezničkih i vodenih postaja.
Kolika šteta izvire iz toga stanja po naše i onako slabo narodno gospodarstvo,
ne treba pobliže obrazlagati.


Pošto je pako znatan broj hrvatskih izseljenika prisiljen, da svojim
radom ojačava eksport drva u sjevero-američkim sjedinjenim državama
i pošto k nama dolaze Japanci, da prisvoje sebi našu zamjernu vještinu
u šumskom poslovanju, nije izključeno, da nam ovi pritegnu k sebi i
preostale naše šumske radnike. To bi po gotovo bio udarac od nedoglednih
posjeriica za našu trgovinu dr\a.


Razgovarajući o drvarskoj krizi u Hrvatskoj sa vlastnicima pilana
i veletržcima drva, konstatirao sam, da postoji općenita zabrinutost,
kako će se prilike u buduće razviti. Zanimani krugovi tvrde nadalje,
da će se žestokoj utakmici rečenih država samo onda moći uspješno
odoljevati, ako se sadašnje previsoke šumske pristojbe, dotično procjene
snize barem za 25—3ii7o


Poboljša li se tečajem vremena poslovna konjunktura, to će
šumski poduzetnici, kako dojakošnje iikustvo dokazuje, prigodom dražba,
radi utakmice ciene šimi povisivati, te ih postavljati u razmjeru sa
prodjom robe na medjunarodnom tržištu.


Preuzvišenost Vaša, kao nadležan skrbnik i promicatelj trgovačkih
interesa kraljevine Hrvatske i Slavonije, znati će i htjeti bez sumnje
da nadje puta i sredstva, kako bi se težki položaj šumske trgoviae
naskoro shodno ublažio i odvratila prieteća pogibelj, koja može da
vrši vrlo nepovoljan upliv i na zajednička trgovačku bilaacu Hrvatske
i Ugarske."


Stanje tržišta krzna i kožica od divljači. Pretrživanje te robe tek
je započelo, ali već se sada ponešto može razabrati, kakove će ciene
bili na odnosnim sajmovima u Budimpešti i Leipzigu Kune zlatice proti
svakom oč-kivanju ove godine pokazuju znatno nižu cienu prema cienama
lanjske godine, te ote ciene neće porasti, nego prije još za sitnicu
pasti. Naprotiv su kune bjelice jesenas dosta zanemarene, dosegle
skoro istu cienu, koju su lanjske godine imale. Vidre se drže postojano
bez velikih promjena u cieni, a tako isto i tvorići. Divlje mačke
odavna prezrene i zabačene, ove godine nenadano su poskočile u ciehi,
kao nikad dosela. Razlog tomu treba tražiti u izvanredno dotjeranoj
tehnici bojadisanja krzna. Doći će u promet bojadisane kao risovin«
koja postaje sve rjedja i skuplja. Zato samo veliki i jaki sortimenti nalaze
dobru prodju, mali sortimenti dosižu jedva ´/g vriednosti velikiU.
Nadalje pogoduje moda ove godine i lisićja krzna i to ona sa vrlo
gustim i dugačKim krznom (bosanske i gorske lisice), koja će biti takodjer
raznoliko bojadisana i tek onda u promet stavljena. Jesenske
lisice i u obće slabiji sortimenti dosižu jedva polovinu vriednosti bosanskih,
odm sno gorskih lisica Jazavac se malo traži, te se veće par-tije
težko unovčuju prema dosadanjim visokim cienania. Srne ljetne i
zimske nisu osobite ciene, dočim zečevina nalazi dobru prodju. i dobro
se plaća. Ako još dometnenio, da su vučja krzna slabe ciene i da se
ne rado u većoj množini uzimaju, to bi time izcrpivo prikazali sadanje
stanje tržišta krznene robe. Glede samog unovčenja upozorujem*
na oglas u priležećemu „Lugarskorau viestniku". M.