DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 76 —


Držimo, da je sa navedenim razlozima dovoljno dokazano,
kod uprave erarskih šuma namještenog činovničtva, a isto je
tako protiv našim interesima i to, da se po sadanjem razdjelenju
posala naše osobne stvari ne riešavaju u onom glavnom


odjelu, u čiji djelokrug bi po samoj naravi stvari u prvom
redu spadale.


Očito je nadalje i to, da nas nije na štetu drugih osnovana
pohliepa za prvenstvom, nego lih obrana naših duboko ugroženih
pravednih interesa potakla na to, da se povjerimo vazda
otČinskoj naklonosti Vaše Preuzvišenosti, te da sa ovom našom
molbom, koja je u naprvo naznačenim dvim točkama sadržana,
pred milostivo lice Vaše Preuzvišenosti stupimo. OsviedoČeni
smo naime, da Vaša Preuzvišenost nede dopustiti, da mnogobrojni
članoiri jednog činovničkog sbora, koji su vazda gledom na
svoju marljivost i sposobnost svoje mjesto dostojno zapremali
i na periferiji domovine ne samo dužnosti svoje službe vjerno
izpunjuju, nego vrhu toga bez ikakvih materijalnih probitaka,
dapače na račun svojih materijalnih interesa kao nesebični pomodni
radnici državne i obče javne uprave posluju, sada neopravdano
i izbjegavajud pravednosti budu lišeni onih probitaka,
koje im je u posliednje doba upravo Vaša Preuzvišenost po
svojoj umnoj uvidjavnosti zajamčila.


Nakon ovoga polažemo otvoreno, iskreno, sa dubokim
počitanjem, nepokolebivim povjerenjem i punom nadom, našu
molbu za saniranje naših pritužba u ruke Vaše Preuzvižeiiosti
kao našeg glavnog zaštitnika moled, da ju milostivo u obzir
«zme.


XJISTA.:K-


Osobne viesti.


Imenovanje. Živan Živanović, kotar, šumar gjurgjevačke
imovne obćine u Pitomači imenovan je nadšumarom-procjeniteljem kođ
petrovaradinske imovne obćine.