DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


8. Na 22. prosinca 1908. kod kr. kotarske oblasti u
Virovitic i obdržav.ina dražba 991 Iirastovog stabla iz šume zem.
zajednice „Gaćište", procjenjenih na 33 724 K. 41 fil., ostala je bezuspješna
s razloga, što ,ie najbolja ponuda i to ona tvrdke Mandel et
Mautner iz Pečuha na 28 000 K. bila izpod izklične ciene.
10. Na dražbi 931 hr.istovog stabla iz šume zem. zajednice Poljana,
koja je bila kod kr. kotarske oblasti u Daruvaru na
23. studena 1908., postala je dostalcem Ivrdka Filipa Deutscha sinovi
iz Zagreba za kupovninu od i 5.860 K.
Na 11. siečnja t. g prodavati će se kod gradskoga poglavarstva
u Petrinji putem pismenih ponuda hrastova stabla nalazeća se u gradskoj
šumi Kotar, i to 1960 stabala u predjelu „Medmostmi" procienjena na


225.095 K. i 4350 stabala u predjelu „Potrena kosa" procienjenih na
42.´.952 K.
Obavijest i poziv.


u smislu ustanove alineje 2. §. 7. društvenih pravila ima se članarina
u I. četvrti svake godine uplatiti. Upozorujući


p. n. gg članove na tu ustanovu umoljavaju se podjedno, da toj svojoj
dužnosti izvole udovoljiti, jer inače družtvo ne bi moglo udovoljiti
svojim obvezama.
Ona pako gg. članovi, koja još štogod duguju na članarini iz minulih
godina, umoljavaju se, da taj dug sa pospješenjem podmire, jer
inače će ovo predsjedničtvo biti prisiljeno u tom pogledu vršiti svoju
dužnost, te dug utužiti, a podjedno društvenom odboru staviti predlog
u smislu alin. o. § 7. društvenih pravila


Predsjedničtvo hrv.-slav, šumarslcoga đruMva.


Obavjest. Znadem iz prakse, da prekupioci krzna često puta ne opravdane
nizke ciene plaćaju, imenito u mjestitua podalje od
većih gradova.


Nakanio sam stoga baviti se prekuplivanjem krzna od divljači, te držim, da
sam time doskočio već davr.o os^ječinoj potrebi. Stoji do gg. lovaca i šumara, da ovo
poduzeće uzdrže. Svaki mjesec objelodaniti ću cienik a za sada pladani sliedeće riene.
Kunu zlaticu svjetlu od K 28 do K 29


tiimnu „ n 33 „ , 35


bjelicu , » 22 , , 23
Kune ljetne , , 1 „ „ 1´.5
Tvorca „ „ 3´5 „ „ 4´5
Lisice . . „ , 6´5 , , 7
Divje mačke „ , 2.5 , „ 5
Ja´avca . . „ „ 2 „ „ 3´5
Vuka ,, 3 „, 7
Srne ljetne , „ OS,, 1-0
Srna zimska . . . „ „ 0 (i „ , 0.8
Zeca , , 0 86 , „ 0-46


Roba ima se slati poštom franko uz točnu naznaku adrese odašiljača.
Kupovniuu šaljem obratnom poštom. Gornje ciene vriede, do nove objave ili nagle
promjene nsi tržištu.


U Zagrebu 31, prosinca 1908. D. Moonaj, šuma´uik u m.


Trg Franje Josipa 15.