DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 38 —
Sječinu „Ježevik" sa 1921 hrastova dostao je Milan Sachs Iz Za


greba za kupovninu od 64.500 K. prema izklićnoj cieni od 64.33G K.,


ili 0´25"/o nad procjenom.


Ne prodane su ostale sječine : „Cardačinska greda" sa 157 hra


stova procjenjenih na 28 885 K. i „Migalovci" sa 3037 hrastova pro


cjenjenih na 169.4"i6 K.


4 Na 9. prosinca 1908. obdržavana je kod gospodarstvenoga


ureda Gjurgjevačke imovne obćine dražba od 7565


hrastovih stabala, nalazeća se u 4 šumska predjela, a procjenjenih na


ukupni iznos od 2,181.89o K. 28 filira.


Uspjph je bio shedeći:


Šumski predjel „Mesarica* sa 896 hrastova dostao je M. Benedek
iz Zagreba uz kupovninu od 55.666 K. prema izkličnoj cieni od 4».598 K.
52 fil. ili 15"/^ nad procjenom


Šumski predjel „Eazljev" sa 1111 hrastova dostala je Neuschlossova
tvornica tanina i paropila dion. društvo u Našicama uz kupovninu od
186.^00 K. prema izkličnoj cieni od 186.768 K. 41 filira.


Šumski predjeli ..Gabajeva greda´ sa 4687 hrastova procienjenih
na 1,826.205 K. 75 fil i „Sekereš" sa 871 hrastova procjenjenih na
120 522 K 60 fil. ostali su ne prodani.


5. Kod dražbenih prodaja stabala iz šuma biskupij e djakovačke
, koje su obdržavane u Djakovu na 12 i 28. studena, te 7.
i 21. prosinca 1908., te gdje bijaše na dražbu izneseno 25.913 hrastovih
stabala u procjenbenoj vriednosti od 452.U95 K., polučen je slijedeći
uspjeh.
Šumski predjel „Ječmište-Ruđine" sa 5156 hrastova dostao je
Gustav Deutsch iz Zagreba uz kupovninu od (il).577 K prema izkličnoj
cieni od 69.024 K., ili 087o preko procjene.


Šumski predjel „Ribnjačak" sa 120 hrastova dostao je Franjo
Groger iz Osieka uz kupovninu od 8.000 K. prema izkličnoj cieni od


7.299 K., ili l7o preko procjene.
Šumski pr^djel „Ključ" sa 935 hrastova dostao je Gustav Deutsch iz
Zagreba uz kupovninu od 18.010 K. prema izklićnoj cieni od 17.876 K.,
ili 0´7"Q preko procjene.


Ostali šumski predj>4i i to: Tvorilovac, Gokotina, Veliki Lužanci,
Ovčare, Ribnjačak, Grabik, Djedovdol, Zvjerinjak i Salinka Mičkovac
ostali su ne prodani


Tom prigodom bila je ponude stavila takodjer „Češka industrijalna
banka u Pragu", koja u koliko nam je poznato, do sada nije još
bila sudjelovala kod dražba stabala u Hrvatskoj i Slavoniji


6. Na 20. prosinca I9t;8 kod kr. kotarske oblasti u
Požeg i obdržavana dražba hrastovih stabala u šumi zetu. zajednice
„Alilovac" te u šumi i na pašnjaku zem. zajednice Podgorje, bila je
bezuspješna, te je s toga razpisana nova dražba, vidi odnosni oglas.
Ponovna dražba biti će na 28. siečnja t. g.


7. Na 21. prosinca 19´i8. bila je kod k r. kotarske oblasti
u Sisk u dražba 1700 jasenovih stabala iz šume zera. zajednice
„Cigoč", procienjenih na 80U0 K Pošto su stigavše ponude bile znatno
izpod izklične ciene, bila je dražba b zuspješna.