DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


Tiskanice pako za gospodarstvene osnove za šume sa čistom i o
plodnom siečom imaju veličinu od 26/42 cm., štampane su na trajnom
„median pisarničkom papiru´, te stoje po arku 4 filira.


Obzirom na okolnost, što se je za njeke tiskanice za prieborne i
srednje šume n. pr. za „Opis sastojina" morao uzeti veći oblik, nego li
za tiskanice za šume sa čistom i oplodnom siečom, to su radi jednakosti
i sve ostale tiskanice za prieborne i srednje šume tiskane u tom
većem obliku, čime se je ali za niže navedene tiskanice morala uvesti
druga „oznaka" nego li je ona u spomenutom naputku, tako da za
prieborne i srednje šume:


„Opis medja" ima novu oznaku „Obrazac l/a".


„Izkaz površina ima novu oznaku „Obrazac 2/a".


„Izkaz o proračunanju god. prihoda" ima novu oznaku „Obrazac
7/a."
„Posebna porabna osnova i t. d." ima novu oznaku „Obrazac 10/9."
„Osnova steljarenja" ima novu oznaku „Obrazac H/9."
„Gojitbena osnova i t d." ima novu oznaku „Obrazac 12/9."
Stoga kod narućba tih tiskanica treba naznačiti te njihove nove


oznake.


Nadomještenje željezničkih podvlaka. Pruska željeznička uprava
hoće da provede zanimiv pokus Pokušati će naime da željezničke podvlaka
iz drva, nadomjesti sa podvlakama iz betona, koje bi bile znatno
jeftinije nego li drvene. Takovi pokusi bili su već i drugdje učinjeni,
nu do sada uvjek sa slabim us jehom. Stoga se barem za sada još ne
trebamo bojati te konkurencije. Ljudski duii doduše nikada ne miruje,
te nije izključeno da će se prije ili kasnije naći zamjena za drvene
podvlake, nu za to šumoposjeduici i njihovi šumari ne trebaju biti u
strahu, jer kakogod kameni ugljen nije smanjio potražbu za ogrievnim
drvom, željezne traverze potrebu za gradjevnim drvom i t. d to isto
tako ne truba biti u strahu, da bi mogla prestati potražba i uporaba
onoga drva, iz kojega se danas izradjuju podvlake.


Milijun i četvrt gusjenica i gusjeničnih jaja, potamanjeno je u Zagrebu
za vrieme od 10. kolovoza do 10 rujna g. i908. Do tog dana
naime isplaćeno je u ime nagrada 1427-50 K i to za 249 kg. i 50 dkg.
sabranih gusjenica i 92 kg. i 55 dkg. gusjeničnih jaja, sabranih u
gradskom području. Računa li se poprečno na kilogram no 1000 gusjenica
srednje veličine, a 10—12 jaja da je teško kao jedna gusjenica,
onda bi gornja količina što je u području grada Zagreba uz rečenu
nagradu sabrana, iznosila jedan i četvrt milijuna komada gusjenica.
Gradsko je poglavarstvo izplaćivalo za jedan kilogram gusjenica 2 K, a
za kilogram jaja 10 K. Da su se u taj primjer i ostale obćine ugledale,
moglo se je u kratko vrijeme potamaniti i njekoliko miljarda gusjenica,
koje će inaće na proljeće praviti i opet silne štete po voćnjacima
i vrtovima.


Životinjska brzina. Orao kao da nadkriljuje sve druge ptice, ne
izuzevši ni lastavice, brzim letenjem. On prevali u minuti daljinu od
5626 stopa. I druge grabežljive ptice mogu u vrlo kratkom vremenu prevaliti
.vanredne daljine. Na jednom lovu, što ga je krali Hinko II. u
blizini Pariza odredio bio, odletio je jedan omiljeli sokol, a 24 sat^