DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


rečenoj pokrajini veoma razgranilo, pa kako u njoj ne ima drva sposobnoga
za izradbu vinskih bačava, moraju se za to potrebne dužice
uvažati.


Giena dužica imala bi se staviti bilo izravno do grada Aucklanda,
ili do Hamburga ili Londona, i to u austrijskoj i englezkoj vriednosti.
Spomenuti konzulat je pripravan posredovati izmedju ovozemnih
i novozelandijskih trgovaca, Dimenzije tamo uobičajenih bačava jesu:


Pipe 115 gall, jednako 52246 litara.


Butt 108 „ , 490 68 ,


Hogshead 55 , „ 249 89 „


Ouarter 28 „ , 127-22 „


Octave 15 , , 68-15 „


Uništavanje otrovnica u Bosni i Hercegovini. Pošto je u Bosni i
Hercegovini prijašnih godina mnogo Ijudih i domaćih životinja stradalo
od ujeda zmija otrovnica, to je zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu,
počam od 1906. počela izplaćivati nagrade za ubijene zmije otrovnice i
to 50 fil za svaku oblasti donesenu glavu otrovnice Uspjeh je bio izvanredan.
Godine naime 1906. zatražene i izplaeene su nagrade za 25.4´^3
zmijske glave dočim je g. 1907. takovih nagrada izplaćeno za 271.685
zmijskih glava u ukupnom iznosu od 135.842 K 50 fil.


Naučno putovanje Ges. kr. austrijsko ribogojno društvo priredilo
je od 7.—12 prosinca 190S. ribogojstveni naučni tečaj u gojilištu pastrva
g. Fr Pol´la u Wagrama u Dolnjoj Austriji U svrhu sudjelovanja
na razpravaraa i kod demonstracija na tom naučnom tečaju izaslala je
hrv. slav. dalm. zemaljska vlada u Zagrebu svoga stručnjaka na polju
ribogojstva, kr kulturnn-tehničkog inžinira Josipa Ivančica.


ti´- kako se ima spremiti preko zime, Po Dr. Cieslaru u Mariabrnnnu
može se žir valjano prezimiti na taj način, da ga bilo nad
zemljom ili u jamama pomješamo sa pieskom ili zemljom, te ga pokrijemo
sa mašinom, ili da ga metnemo u svježu vodu, koju često moramo
obnavljati. Ovaj p tonji način da je osobito dobar, naročito glede
uzdržanja klicavosti.


Tiskanice za gos o larst ene obnove i programe U svrhu da se
šumopnsjedniciina navedenima u §§ 1. i 14. zakona od 26. ožujka l«94.,
kojim se ureiljuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šuma, stojećih
pod osobitim javnim nadzorom, omogući, da si tiskanice za gospodarstvene
osnove i pr agrarne, koj su propisane naputkom za sastavak gospodarstv´^
nih obnova i prograina, koji je izdan naredbom kr. hrv.-slav. dalm
Zi´maljski´ vi tde, od| ´H /,;I unutarnje poslove u Ža^jreliu od 23. travnja
19 »B. bro| 2 ,.\r>2. ni´iga n.ibiviti ne samo uz primj renu ci«uu, nigo
što ]e glivno. da le tišknuice budu priručne i na veoma Irijnom pa
pu´u a š rina verlika nh riihr,mogu svi potreljni podatci lahko i čit´jivo upisati, jeste spomenuta
kr. zem. vlada te tiskanice dala štampati u vlastitoj nakladi, te
ih svaki šumoposjednik m že dobiti kod ravnateljstva pomoćnih ureda
spomenutoga zema jsko vladinoga odjela, na kuje se izravno imaju upravljati
odnosne naručbe, a sa uaručbom podiedno priposlati odnosni novac.


Tiskanice za gospodarstveni program, te za gospodarstvene osnove
za srednje i prieborne šume imaju veličinu od 30/46 cm., štampane su
na osobito trajnom ,regal ručnom papiru", te stoje po arku 10 filira.