DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 36     <-- 36 -->        PDF

~ 34 —


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izašao je „Hrvatski šumarsko-lovački koledar za g. 1900.,
što ga već šestu godinu izdaje g. kr. zem šumar, nadzornik Andrija
Borošić. Taj koledar, koji je pun biranoga i sa osobitim stručnim znanjem
obradjenoga i razvrstanoga gradiva, dobro je poznat našim šumarima,
te se sam po sebi preporuča koli svojom sadržinom, toli
ukusnom opremom i vanredno priručnim formatom


Pošto taj koledar nije kopija niti njemačkih, niti inili sličnih koledara,
nego je sastavljen samostalno, te uvaženjem naših specialaih
odnošaja i potreba i ove godine nadopunjen tako, da će koli naši šumari,
toli i lugari u njemu naći pravi vademekum, to ga ovime naj
toplije preporučamo. Ciena mu je u platno uvezanomu 2 K 40 fll. po
komadu, a naručuje se kod izdavatelja.


Djelce „Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku
kozu" od N. Pl eše-Ko sin j"ko vica, koje je već jednom spomenuto
u 4. broju Šumar, lista od g 1908. preporučeno je najtoplije za nabavu
učiteljstvu, školskim knjižnicama, oblastima, a i samom narodu koli po
bosansko-hercegovačkoj vladi u Sarajevu naredbom od II. srpnja 1908.
broj 55.801. I.-H., toli po kr. hrvat.-slavon.-dalmatinskoj zemaljskoj vladi,
odjelu za bogoštovlje i nastavu u Zagrebu oglasom od 4. prosinca 19U8.
broj 28.950.


Obzirom na to, zatim na okolnost, da je što veće rasprostranjenje
toga djelca u osobitom interesu šumogojstva u obće, a kršovitih predjela
gornje Krajine i Primorja naposeb, te konačno što je izdavatelj
50^/0 čistoga dobitka odredio za utemeljenje „Narodnoga fonda za
gradnju škola u bivšoj gornjoj Krajini, Gorskomu kotaru, Primorju i
Istri, toga ponovno preporučamo pazki gg. šumara i šumskim upravama.
Naročito držimo da bi imovne obćine u bivšoj gornjoj Krajini dobro
učinile, da to djelce nabave u što većem broju, te ga bezplatno razdjele
medju svoje lugare i pravoužitnike.


Oiena broširanom komadu jest P50 K, a u kartonu vezanomu 2 K.


Šumarima, učiteljim > i svećenicima na ladanju, te knjižarama daje
izdavač rabat od 2o7o- Naručbe se šalju na izdavača, koji je kr. kot.
šumar kod kr. županijske oblasti u Zagrebu.


Der Ka!!8schwamm und die iib igen holzzB´-slorenden Pilze der
menschlichen VVjhnungen. Ihre Erkt-nnung. B -deutung und Bekampfung.
Von Profjssor Dr. ,Garl Mez. Dresden 19U8 Verlag von R LincKe. Broširano
K 4"80, a uvezao K 6.


Ova knjiga, u kojoj je ne samo kućna gljivica (Merulius lacrim.ans),
nego i ostali poznatiji ra´.arači drva (Polyporu3 vaporarius, Goniophora
cerebella, Lenzites sepiaria) tako točno opisani i nasi kani. da ih svaki
praktičar može lahko identificirati, doi´i će mnogoj šumskoj upravi i
šumarima, koji se njima u svojim uredima ili stanovima boriti moraju,
u zgodan čas.


Različite vijesti


Nova Zelandija pot´-ebuje h´-astovih dužica Trgovačko-obrtna komora
u Zagrebu primila je od c. i kr. austro ugarskog konzulata u
Aucklandu (Nova Zelandija) obaviest, po kojoj se je vinogradarstvo u