DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 33 ^
vačkoj, zatim na planinskim visoravnima, kakovih imade po
gorju Velebita n, pr, divne državne đmrekove šume po Ravnom
padežu i Stirovači u području nekadanje otočke pukovnije;
dalje po visoravnima Velike i Male Kapele Gorskoga kotara
i t. d.


Po jačim strminama i kamenitom tlu jest izkolčenje, odnosno
označenje kružne sječine otegodeno, ili skroz nemogude,
pa je u takovim položajima kružni sijek neuporabiv.


Kada ved moravski šumari sa željenim uspjehom rabe
kružni sijek, držim, da ne bi zgorega bilo, da mu prema
mjesnim i gospodarstvenim prilikama i naši šumari što vedu
pažnju posvete. U tu svrhu i na uhar šumogojstva mile nam
domovine obradih ovaj Članak.


HiiST^K:.


Osobne viesti.


Imenovanja Dragutin Trotzer nadšumar i upravitelj šuma nadbiskupske
stolice zagrebačke imenovan je šumarnikom.


Umro. Na 1. prosinca 1908. umro je u Mitrovici poslije dugog
bolovanja Pavle Barišić nadšumarnik i upravitelj gospodarstvenoga
ureda petrovaradinske imovne obćine. Pokojnik bio je dugogodišnji član
i odbornik hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva, cienjen suradnik
Šumarskoga lista i veoma uvažen stručnjak, pak stoga ćemo mu u
narednom broju ovoga lista donjeti obširniji životopis. Vječni pokoj i
slava mu!


Društvene viesti.


Na 19. prosinca 1908. obdržavana je mnogobrojno posječena sjednica
društvenoga upravljajućega odbora. Tom zgodom razdieljene su
podpore iz prošlogodišnjih kamata „Pripomoćne zaklade utemeljene na
uspomenu nadšumara Vladoja Koroskenija"; obavljen je izbor urednika
za „Šumarski list" i „Lugarski viestnik"; izabran je upravitelj „Šumarskga
doma´; kr zemaljsk j vladi, odjelu za bogoštovlje i nastavu u
Zagrebu, koja u Šum. domu za novoosnovani „Geodetski tečaj" i za
razširenje prostorija „Šumarske akademije", želi iznajmiti dalnje prostorije,
stavljena je ponuda glede uvjeta, pod kojima je šumarsko društvo
voljno tražene prostorije iznajmiti, i konačno je zaključeno, da se honorar
suradnikom društvenoga organa povisi tako, da se
za originalan članak ima plaćati 3 K, a za prevod 2 K po
strani ci,