DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


I sami opasni vjetrovi ma s koje god strane dolazili na
kružnu sjeČinu, nisu toliko opasni za preostalu netaknutu sastojinu,
jer se njihova sila slabi i gubi kružnim djelovanjem
na samim kružnim sježinama prve, druge ili slijedećih godina,
koje su sječine prema tomu obrasle sa pomlatkom od razne
dobe i visine, pa o koji se pomladak pred neposječenom sastojinom
takodjer sila vjetra vise manje slabi i gubi.


Prema dosada spomenutome moglo bi se zaključiti i o
shodnosti uporabe kružnoga sijeka.


Kod sastojina, gdje prevladjuju vrsti drveda sa teškim
sjemenom kao što su : hrast, bukva i kesten, pa jela sa krilatim
sjemenom, kojoj mlade biljke kao što i kod bukve prvih
godina trebaju zastorne zaštite sjemenjaka, ne bi nikako kružnu
sječu preporučio, jer ista nije ništa drugo nego li po svojoj
izvedbi i obliku sječine modificirana čista sječa. Ta se za gori
spomenute vrsti drveča barem dosada i u glavnom nigdje ne
rabi kod naravnoga pomladjivanja, kada to pomladjivanje istodobno
sa izvadjanjem sječe uslijediti ima i to s razloga, što
se to pomladjivanje redovito bolje i sjegurnije polučuje postepenom
oplodnom sječom.


Cista sječa kod tih vrstih drveda može se rabiti samo
onda, ako su sastojine za sječu dozrele, pa su sječine ved potpuno
oplodjene jačim pomlatkom, koji se iza posjeka stabala
uspješno razvijati može, ili se sječine prema svrsi gospodarstva
umjetno pomladjuju sa sjemenom ili biljkami iste ili druge
vrsti drveda n. pr. sadnjom ili sjetvom žira i kestena, sadnjom
biljka smrekovih i dr.


U takovomu slučaju modi de se umjesto uzdužnih sječina
rabiti kružne sječine uspješno u svrhu, da se pomladak
što bolje osjegura proti oštedenju prigodom izvoza drva.


Kod smreke, bora, ariša i breze, koje se vrsti drveda redovito
pomladjuju sa čistom sječom, može se kružni sjek sbog
prije navedenih prednostih potpunim uspjehom rabiti i
to po ravnicama i blagim brežuljcima, po kakovima u Hrvatskoj
prostrani borici uspjevaju n. pr. u županiji bjelovarsko-križe