DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— ol —


Kod aaravaoga pomladjivaaja šuma čistom sječom, izvadjajudi
istu na dosada običajnim uzdužnim sječinama, osobiti
se obzir ima uzimati na oplodjujuči i opasan vjetar, normalnu
širinu sječina, te na zastore budi oplođne, budi zaštitne.


Položaj i smjer sječina ovisan je o djelovanju spomenutih
vjetrova.


Normalna širina sječina, koja leži obično izmedju 80 do
120 m, ovisi opet o položaju sječina, te o kakvoći sastojine,
odnosno o visini stabala.


Oplodjujući vjetar mora dolaziti ili od strane cijele šume,
ili od strane oplodnih zastora, koji se u neplodnim godinama
izmedju 2 ili vise čistih sječina preskoeice ostavljaju u svrhu
naplodjenja sječina, pa ti zastori sječnom poredku podavsju i
posebni oblik t. zv. kulisnih zastornih ili preskoČnih sječa.


Cim su višja stabla netaknute sastojine, ili oplodnoga ili
zaštitnoga zastora, čim više oplodjujudi vjetar niz širinu aječine
promahuje, tim se vedom može ta širina uzeti.


Kod kružne sječe otpada osobiti obzir i na oplodjujudi
vjetar i na samu normalnu širinu sječina, jer kružno djelovanje
vjetra i kružnu sječinu što potpunije oplodjuje.


Dokaz tomu imademo i kod prijebornoga šumarenja u
planinskim gorskim predjelima n. pr. u našem Gorskom kotaru,
gdje pošumljenje praznina ovdje ondje posječenih stabala
skoro vazda otpada, jer se te ponajviše kružne praznine sa
krilatim sjemenom susjednih stabala za sigurno oplode, ako ved
otprije nije bilo pomlatka pod posječenim stablima.


Za slučaj nerodice sjemena, red je na dotičnoj kružnoj
sjedini ostaviti sjemenjake, ili takodjer kružne oplodne zastore
izmedju sječina, koji se sjemenjaci odnosno zastori naknadno
posijeku, čim su sjeČiue oplodjene_


Možebitne praznine mogu se popuniti, kako i sam Brodik
preporuča, sa sadnicama vladajude ili koje druge vrsti drveda


n. pr. javora, ariša i dr., koje želimo uzgojiti.
U tu svrhu preporučio bi naročito eksote četinjače ili listače
prema vladajudim klimatskim odnošajima, tlu i položaju
dotičnoga šumskoga predjela.