DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 nije
Daravnim pomlatkom pomladjena, naplodi sjemenom, šfco
no ga vjetar donese sa najbližih stabala još netaknute sastojine,
ili pako sa sjemenjaka t. j . takovih najboljih stabala,
koja se u svrhu što boljega naplodjenja sječine na njoj ovdje
ondje oktave, a poslije toga i ona posijeku, — to se obzirom
na glavnu, svrhu kružnoga sijeka, t. j.
obzirom na što sigurnije i potpunije naplodjenje
sječine, te što manje oštedenje pomlatka
sa obaranjem i izradbom stabala te
izvozom drva, isti može uspješnije rabiti za čistu sječu


sastojina spomenutih vrstih drveća.


Kod kružnoga sijeka dolaze u obzir više manje isti momenti
kao i kod dosada u praksi izvadjene čiste sječe, dakle:
razplodjujudi vjetar, normalna širina, te obranbeni zastori.


Kako se iz slike razabire, osobitu ulogu igraju obranbeni
zastori, koji su naročito nužni kod smrekovih sastojina obzirom
na opasne vjetrove, Ti vjetrovi opasuju čitave nizove u četvorinama
izkolčeaih sječina, pa se konačno i oni iza kružnom
sječom iscrpljenih sječina, posijeku i možda potrebnom sadnjom
poprave, kako je to jur rečeno.


Djelatnost rasplodjujudega vjetra i normalna širina sječine


usredotočena je u kružnoj sječnoj površini.


Pošto je djelovanje vjetra u kružnom smjeru, to je bez


dvojbeno naplodjenje godišnje kružne sjeČne površine, kojoj je


normalna širina od njezine vanjske strane prema središta


kruga odmjerena veličinom polumjera, što bolje osigurano, po


gotovo, ako je sječina u rfcvnijem položaju.


G. šumarnik Brodik sa svojom kružnom sječom slijedeći
sS,mo naravno djelovanje oplodjujučih vjetrova, ide za što sigurnijim
i potpunijim oplodjenjem sječina.
-To je jedno dobro svojstvo toga načina sječe. Drugo se
SS stoji u tome, što je izvoz izradjenoga drva počevši od središta
kružne sječine prema obodnici na stranice iskoleenih četvornih
sječina, pa smjerom tih stranica dalje, skopčan sa
najmanjiiT´ oštećenjem pomlatka.