DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- :9 —
A sada vraćam se opet gla/aoj temi ove razprave.


G. šumarnik Brodik je u predležedem slučaju kod 80 godišnje
mješovite sustojine, u kojoj je vladajuda vrst bukva, a
za njom jela, uporabom kružnoga sijcka na zahtjevanoj sječi ni
od 942 iQ* u roku od 3—5 godina, mogao samo vodjenjem
oplodue sječe na koncu 3. ili 5. godiae na sječnoj kružnoj po-´
vrsinimakari popunjenjemsasaduicama doći do sigurnoga i jednoličnoga
pomlatka.
To je u nazočnom slučaju mogao učiniti stoga, jer bukva
sa 80. godinom počima obiinim i dobrim sjemenom roditi, a sa
tom dobom na prikladnjoj stojbini postiže i svoju ekonomičku
doraslost, dakle je i najnižja ophodnja sa tom dobom odmjerena.


Postepenom pako čistom sječom stabala počevši od središta
kružne ploštine prema obodnici, držim, da nije mogao u
spomeaulom razdobju od 3—5 godina sječnu površinu iscrpsti,
jer za to vrijeme pomladak redovito treba zastorne zaštite
stojedih stabala proti suši i smrzavici.


Jedino je to mogao učiniti u onomu slučaju, ako se pomladak
nalazi u dobi i stanju, da može odoljevBti gornjim
elementarnim nepogodam, dakle u stadiju izvedene dovrsne sječe.


Nu uza sve to izgleda, da je on formalnu čistu sježu,
počevši od središta kružne ploštine prema obodnici vodio i to
bez obzira na nuždnu zaštitu pomladka, u čemu se s njim
kod uzgoja bukve i jele, radi te nužne zaštite pomlatka nikako
slagati ne mogu.


U Bmrekovim, borovim, ariševim i brezovim sastojinama
stvar se sasvim drugačije imade.


Te vrsti drveda za svoje mladosti ne podnose sjene ili ju
barem bezuvjetno ne zahtjevaju kao zaštitu proti suši, smrzavici
ili studenim vjetrovima. Radi toga se kod sječe dozrelih sastojina
tih vrstih drveda pravilno i rabi čista sjeČa koli u
planinskim predjelima, toli u ravnicama i brežuljcima.


Kako se glavno obilježje čiste sječe pri naravnom pomljadjivanju
šuma sastoji u tome, da se na odredjenoj sječnoj
površini za sječu dozrela stabla posijeku, a sječina ako vćd