DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 1. U ZAGREBU 1. SIEČNJA 1909. GOD. XXXIII.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list besplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje iC 2 i 1 K pristupnine i za
>Sum. list« K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
hroj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za »/, stranice 8 K; za ´/., stranice 5 K 20 tU.;
7^ stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


P. n. gg. družtvenim članovima.
Pošto se je p. n. g. profesor Fran X. Kesterčanek zahvalio
na uredničtvu »Šumarskoga lista« i njegovoga priloga „Lugarskoga
viestoika", to je upravljajudi odbor hrvatako-slavonskoga
Šumarskoga društva u svojoj sjednici od 19. prosinca


1908., uredjivanje društvenoga organa povjerio podpisanomu.


Javljajući to p. n. gg. društvenim članovima i dosadanjim
suradnicima spomenutoga lista, obraćam se na nje sa molbom,
da bi u interesu liepe zelene struke i stališa izvoljeli i mene
što kriepčije poduprieti svojom suradnjom i tim omogućiti, da
»Šumarski list«, kao izražaj stručne spreme i sposobnosti naših
šumara, bude na visini svoje zadaće i da se bude odlikovao
biranim i odličnim sadržajem, a uz to da sto podpunije donese
viesti o svim važnijim i zanimivim dogadjajima na polju šumarstva
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.


Volju imam, a nadam se, da mi ne će uzmanjkati niti
potrebita ustrajnost, pak budu li me uz to gg. sudrugovi u
mom nastojanju djelotvorno podpomogli, uadam se, da će se
istaknuti cilj polučiti.


Pošto „na mladjim sviet ostaje«, to se o-sobito
obraćam na mladju gg. sudrugove sa molbom, da i oni što
mnogobrojnije stupe u kolo radnika na književnom polju. Ne
mora se odmah početi sa velikim stručnim člancima, uego sa
manjim razpravicama, crticama, viestima o uspjehu dražbe sta