DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 371 —


»Najmučnije je pri tom osjedi pravu mjeru, to jest ustanoviti
medje, međju kojima da se ta nauka kreće. U tom pogledu
ni strani strukovnjaci ni danas jošte nisu složni; tu se
iz jedne skrajnosli pada u drugu, dočim naime jedni pišu za
pomoćno osoblje čitave knjige, rade drugi upravo proti^tno, te
pišu premalo, zaboravljujući pri tom posve, da je to osoblje
zvano ne samo šume čuvati, već i predpostavljene im šumare
kod raznih šumskih radnjah, kao n. p. kod pomladjivanja, gojenja
i proredjivanja šumah, kod obaranja, sječenja, izradjivanja
i sortiranja drvah i t. d. podupirati i pomagati«. —


»Samo se kaže, da jedni i drugi promašuju cilj; prvi —
a takovih je najviše — zato, jer neuzimaju obzira na niski
stupanj naobraženja onih osoba, za koje pišu; drugi zato, što
puštaju svidu okolnost, da čuvari šumah moraju Često puta
dotične šumare, kad su ovi bolešću, ili svojimi nutarnjimi poslovi
zapriečeni, ili gdje drugdje službeno zabavljeni, zastupati,
da im je stoga i pobliže poznavanje šume i šumskoga drveća,
raznovrstnih šumskih radnjah i tamo odnosećih se pravilah
neobhodno potrebito, inače nemogu svomu zvanju kako valja
odgovarati". —


„Ovako se pisalo, a piše još i dan daaas za lugare i pomoćno
šumarsko osoblje u naprednijih zemljah, u stranah, u
kojih je pučka obrazovanost daleko već našu nadkrilila, gdje
neima ni jednoga lugara a da nije elementarnih škola svršio,
gdje se uz timno šumarenje svakomu pojedincu dovoljno daje
prilika, da si pribavi i potrebito praktično izkustvo. Pa kad
se ni tamo nije dalo tako lahko iz razgranjene šumarske znantsti
izlučiti ono, što bi pomodnomu osoblju potrebno bilo znati, ter
što se od njega i na državnom izpitu zahtievati može i mora ;
kud i kamo li je to teže kod nas u Hrvatskoj, gdje se šumsko
gospodarstvo nalazi jošte u povoju, u primitivnom stanju, a
većina lugara ne umije ni pisati ni čitati".


»Poučnik « taj još i danas služi svim kolikim na^im


lugarima, kao glavno pomagalo kod polaganja propisanog lu


garskog izpita, a služi i kao učevna knjiga na našim ratar